Mødedato: 25.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Videnshuset, Voldparken 10 ved Husum for alle

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 25.05.2023, 18:30