Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Udpegning af medlemmer til følgegruppe - Udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer

Tidligere beslutninger

Det afgående lokaludvalg afsatte i februar 2022 65.000 kr. til en udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer. Læs mere her: Bevilling: Udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger to personer til at repræsentere lokaludvalget i den følgegruppe, der nedsættes i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for EnergiCenter Voldparkens udearealer. 

Problemstilling

På lokaludvalgets møde den 24. februar 2022 bevilgede det afgåede lokaludvalg 65.000 kr. til medfinansiering af en udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer. I den forbindelse skal der nedsættes en følgegruppe bestående af personer udpeget af lokaludvalget og EnergiCenter Voldparken.

Den første opgave for følgegruppen vil bestå i at tage stilling til valg af konsulent til opgaven samt kvalificering af en procesplan. Udviklingsplanen vil på basis af interessentinddragelse i sensommeren og efteråret komme med et bud på, hvordan EnergiCenter Voldparkens udearealer kan indrettes med naturværksted, læringsfaciliteter, haverum, legepladser og idræts og bevægelsesfaciliteter mv. 

Projektet er forankret i EnergiCenter Voldparkens sekretariat i tæt samarbejde med lokaludvalgets miljømedarbejder. Denne arbejdsgruppe forbereder møder og udarbejder indhold til udviklingsplanen i tæt samarbejde med konsulenter og følgegruppe. 

Der vil blive tale om ca. fire møder i perioden maj-december 2022.

Følgegruppe tager umiddelbart efter nedsættelse stilling til udspil fra konsulentbureauet Biosis til procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer. Med udgangspunkt i at denne procesplan i det store og hele godkendes vil hovedtrækkene i processen for 2022 se således ud: 

1. Fase: Udarbejdelse af visionsoplæg / juni 2022

Med afsæt i en workshop ultimo maj med deltagelse af arbejdsgruppe og følgegruppe udarbejder konsulenterne en visionsoplæg, der viser hvordan udearealer og bygningsfunktioner, herunder naturværksted kan hænge sammen og programmeres så de hænger sammen med de omgivende boligområder og naturområder. Følgegruppen vil midt i juni mødes til en midtvejspræsentation, hvorefter materialet justeres og færdigtegnes.

2.fase: Fondsansøgninger / august - september 2022

EnergiCenter Voldparkens to fondsansøgere, der er knyttet til projektet, vil straks efter sommerferien tage kontakt til Lokale og Anlægsfonden og andre fonde med henblik på at gå i dialog om finansieringen af projektet. Sideløbende tages der politisk kontakt med det formål at kvalificere projektet til kommende budgetforhandlinger, således at det samlede projekt kan finansieres på driftssiden og medfinansieres på anlægssiden.

Følgegruppen kan i denne fase udvides med deltagelse af fondspartnere. 

3. fase: Nye runder af interessent inddragelse / oktober- november 2022

På baggrund visionsoplægget og en forstærket vished om projektets finansieringskilder gennemføres i denne fase en række runder af interessentinddragelse. Målsætningen er at en større kreds af kommende brugere og interessenter bidrager mere substantielt til udviklingsplanens elementer af faciliteter, aktivitetsfelter og infrastruktur.

Materialet gennemskrives og færdigtegnes.

I december eller januar 2023 præsenteres en samlet udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer.   

 

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger to personer til at repræsentere lokaludvalget i følgegruppen

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Jan Bötcher, Ida Jørgensen og Richard Hare (aktiv i Miljøudvalget) til følgegruppen.

 

Til top