Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Indledende drøftelser af ønsker til Borgerrepræsentationens forhandlinger om budget 2023

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg påbegynder drøftelser om ønsker til Borgerrepræsentationens politikere i forhold til kommende budgetforhandlinger om Københavns Kommunes Budget 2023.

Problemstilling

Efter sommerferien påbegyndes budgetforhandlinger om Københavns Kommunes Budget for 2023.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har haft tradition for at drøfte og beslutte lokaludvalgets ønsker til budgetforhandlingerne og fremsende disse til Borgerrepræsentationens politikere inden sommerferien, ligesom lokaludvalget har samarbejdet om at kontakte deres politiske netværk i Borgerrepræsentationen for at gøre opmærksom på lokaludvalgets ønsker for Brønshøj-Husum.

 

Budgetprocessen

Fagudvalgenes behandling af budget og effektiviseringer sker i perioden 27. januar 2022 - 2. maj 2022.

Som noget nyt er der to høringsrunder i budgetforhandlingsprocessen frem mod vedtagelse af Københavns Kommunes budget for 2023:

1. runde: Torsdag d. 9. juni 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af  juni-indstillingen som er en redegørelse for de politiske udvalgs budgetbidrag - herunder udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb og oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er fredag d. 24. juni 2022 kl. 12.00.

2. runde: Torsdag d. 18. august 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af august-indstillingen som er Københavns Kommunes budgetforslag - herunder budgetforslaget, udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb, oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er mandag d. 5. september 2022 kl. 12.00.

Budget 2023 vedtages i Borgerrepræsentationen i oktober 2022.

Mere information om hvordan budgetterne vedtages i Københavns Kommune kan findes ved at tilgå følgende link: https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/saadan-vedtages-budgetterne 

 

Lokaludvalgets ønsker til forhandlinger om overførselssagen 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede og fremsendte følgende ønsker forud for forhandlingerne om overførselssagen i marts 2022:

• Idrætshelhedsplan for Tingbjerg.
• Cykel- og gangsti over Vestvolden.
• Oprensning af Fæstningskanalen og fokus på vandmil-jøet i Utterslev Mose.
• Boardwalk i Kirkemosen.
• Teltoverdækning til Bellahøj Friluftsscene.
• Et eller flere toiletter til Bellahøj Friluftsscene.
• Terrasse til det nye kulturhus i Brønshøj Gamle Skole.

Se bilag.

Med aftalen om Overførselssagen blev der afsat 0.2 mio. kr. til screeningsbevilling til idrætshelhedsplan i Tingbjerg. 

Løsning

Lokaludvalget tager en indledende drøftelse af ønsker til budgetforhandlingerne.

 

Videre proces

Lokaludvalget drøfter og beslutter endeligt deres ønsker til kommende budgetforhandlinger på lokaludvalgsmødet d. 30. juni.

Sekretariatet indsender derefter lokaludvalgets ønsker til Borgerrepræsentationens politikere.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede processen for budgetforhandlinger om Københavns Kommunes Budget 2023. Lokaludvalget beslutter ønsker til budgetforhandlinger på næste lokaludvalgsmøde.
Til top