Sådan vedtages budgetterne

Budgetforhandlingerne bliver til budgetaftalen, som der kan stilles ændringsforslag til. Efter afstemning herom har man vedtaget budgettet.

Budgetforhandlingerne handler om prioriteringer. Det er her, at politikerne drøfter hvilke initiativer og projekter der skal afsættes penge til for de kommende år. Når Københavns Borgerrepræsentation i oktober måned vedtager kommunens budget for det kommende år, så markerer det afslutningen på mange måneders arbejde. Processen omkring vedtagelsen af Københavns Kommunes kommende budget har nemlig været i gang siden foråret. 

Før sommerferien meldte de syv forvaltningers politiske udvalg deres budgetforslag ind til Økonomiforvaltningen, og på den baggrund udarbejdes der et samlet forslag til det kommende budget.  Forslaget til det samlede budget vedtages endeligt i oktober måned, men inden da skal budgettet igennem en førstebehandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

Første behandling

I starten af september begynder førstebehandlingen, hvor overborgmesteren fremlæggede det samlede budgetforslag. Herefter afholdte partiernes forskellige budgetordfører budgettaler, hvor de præsenterede deres partis prioriteter for de kommende budgetforhandlinger.  Efter hver tale havde partierne mulighed for at stille spørgsmål til overborgmesteren og budgetordførerne.

Efter 1. behandling af budgettet begyndte de egentlige politiske forhandlinger om en aftale for næste års budget, hvilket typisk varer 2 uger. Partierne har frist medio september til at nå til enighed om en aftale og fremsætte ændringsforslag til budgettet. 

Andenbehandling

Der er ved andenbehandlingen, at budgettet endeligt vedtages. Borgerrepræsentationens 2. behandling af kommunens budget finder hvert år sted i oktober måned. Ved andenbehandlingen drøfter Borgerrepræsentationen budgetforslaget samt ændringsforslagene fra partierne og de tekniske ændringsforslag fra forvaltningen. Når forhandlingerne er afsluttet, bliver samtlige ændringsforslag sendt til afstemning, og herefter vedtages det samlede budget for det kommende år. Hvert år er der et afstemningsprogram til budgetmødet, der indeholder samtlige ændringsforslag.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat, Afsnit 2

Rådhuspladsen 1

1550 København V