Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.10.2020, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sal

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Se alle bilag

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager:

 

Lokaludvalgets arbejdsplan for 2021:

Sekretariatet påbegynder indsamling og udarbejdelse af lokaludvalgets arbejdsplan for 2021. Fagudvalg bedes drøfte projekter og budget herfor i 2021.

 

Møde om Bellahøj Friluftsscene mandag d. 28/9:

Kirsten Møller og Søren Axel Cloos deltog i elektronisk møde med KFF, TMF samt Kultur N om Bellahøj Friluftsscene.

 

Informationsmøde om Bystævneparken tirsdag d. 6/10:

Byudviklingsudvalget afholdt informationsmøde om Bystævneparken på EnergiCenter Voldparken tirsdag d. 6/10. Her var 18 deltagere i det fysiske møde, mens mellem 11-23 deltog i mødet via livestream på Facebook. Deltagerne i mødet efterspurgte, at lokaludvalget afholder et nyt borgermøde i forbindelse med, at den nye helhedsplan for Bystævneparken kommer i offentlig høring i foråret 2021.

Se bilag for slides fra informationsmødet samt tidsplan for helhedsplan. Sekretariatet eftersender referat af informationsmødet til lokaludvalget i uge 43.

Forretningsudvalget ønsker, at lokaludvalget sender deres kommentarer og bemærkninger til Center for Byudvikling på baggrund af informationsmødet.

 

Skilteprojektet:

Miljøudvalget planlægger d. 23. oktober kl.10-13 en tur omkring hele Utterslev mose med byrumsforvalter Boris Koppel for at se på den endelige placering af nye skilte.

 

Planlagt lokaludvalgsseminar lørdag d. 24. oktober udskudt pga. corona:

Arbejdsgruppen til planlægning af lokaludvalgsseminar har sammen med formanden og sekretariatet besluttet at udskyde seminar til forår/forsommer 2021. 

 

Møde med KFF og ØKF om Brønshøj Gl. Skole som Kulturhus torsdag d. 29/10:

Arbejdsgruppen for 'helhedsplan for Brønshøj Torv' bestående af Forretningsudvalget og Kulturudvalget holder møde med KFF, ØKF og Kultur N torsdag d. 29. oktober kl. 17.30-19.00 på EnergiCenter Voldparken. Formålet med mødet er orientering om forvaltningernes tidsplan for mageskifte og planlægningsbevilling for Brønshøj Gl. Skole som kulturhus. Dette mhp. at koordinere samarbejdsflader for lokaludvalgets borgerinddragelse.

 

Online Sundhedsnetværksmøde torsdag d. 12/11 kl. 17-19:

SOSU afholder online sundhedsnetværksmøde for at dele lokal viden samt sætte lokale initiativer i perspektiv til resten af København. 

 

Jul i Brønshøj Vandtårn:

Kulturudvalget fortæller om status på planlægningen.

Beslutning

Vedr. møde om Bellahøj Friluftscene:

Søren Axel Cloos og Kirsten Møller udarbejder et brev med deres kommentarer til KFF og TMF. Sekretariatet udsender herefter referatet af mødet til lokaludvalget.

Vedr. jul i Vandtårnet:

Kulturudvalget overvejer, hvordan projektet skal afholdes ift. corona-retningslinjer og har ikke en færdig plan endnu. I Tingbjerg Kulturhus laves workshop med plexiglas for unge.

Vedr. Bystævneparken:

Byudviklingsudvalget udarbejder en henvendelse til CBU på baggrund af informationsmødet. Lokaludvalget vil gerne gøre CBU opmærksomme på borgernes og egne holdninger til den nye helhedsplan.

 

Til top