Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 21.11.2019, kl. 18:30
Mødested: Brønshøj Skole, Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Høringssvar vedr. Kortlægning af musik i Københavns Kommune

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

19.09.2019: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at lave inddragelse op mod denne høring i to spor: 1) samle lokale musikaktørers input til kortlægningen, samt 2) at udsende en undersøgelse i Brønshøj Husum Borgerpanel med spørgsmål om brugen af musiktilbud.

24.10.2019: Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede Kulturudvalgets foreløbige udkast til høringssvar. 

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedr. Kortlægning af Musik i Københavns Kommune.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede den 11. juni 2018, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) skulle udarbejde en samlet kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune samt udkast til musikplan for Københavns Kommune. Kortlægningen har været fremlagt for Københavns Kommunes Musikudvalg flere gange, der har haft bemærkninger og ønsker om flere ting, der skulle indarbejdes i kortlægningen. 

For at kortlægningen ikke forlænges mere end højest nødvendigt, har KFU den 8. oktober 2019 besluttet at sende kortlægningen i høring sideløbende med Musikudvalgets videre drøftelser. Der er høringsfrist den 2. december 2019.

Kortlægningen bygger på data og interviews med en lang række aktører på musikområdet i Københavns Kommune, og der peges på en række problemstillinger inden for fire hovedafsnit:

  1. Musikundervisning til børn og unge i Københavns Kommune
  2. Klassisk musik i Københavns Kommune
  3. Rytmisk musik i Københavns Kommune
  4. Musikorganisationer, foreninger og rettighedsorganisationer

På baggrund af kortlægningen udarbejder KFF en samlet musikplan for Københavns Kommune.

Løsning

Kulturudvalget har samlet kommentarerne fra sidste lokaludvalgsmøde i dette udkast til høringssvar. Høringssvaret er baseret på løbende dialog med musikaktører i bydelen samt en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel om musikundervisningstilbud. Resultater fra undersøgelsen kan ses i bilag. Den fulde version af resultaterne med kommentarer kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

På baggrund af høringssvarene, samt Musikudvalgets endelige kommentarer, vil en samlet kortlægning af musik i Københavns Kommune samt udkast til musikplan blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med tilføjelse af et afsnit i høringssvaret om skæv fordeling af arrangementsstøtte, hvor Brønshøj-Husum er underprioriteret sammenlignet med andre bydele i København.

Kulturudvalget vil præsentere Lokaludvalget for borgerpanelundersøgelsen ved næste Lokaludvalgsmøde.

 

 

Til top