Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Overdragelse af henvendelse til Økonomiforvaltningen (FORTROLIG)