Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Borgerrepræsentationen møde d. 30.11.2023, 17:30