Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Besættelse af stillingen som direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (FORTROLIG)