Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Erhvervslejekontrakt - Vester Farimagsgade 1, 5.,1606 Kbh V (FORTROLIG)