Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indgåelse af erhvervslejekontrakt på Emdrupvej (FORTROLIG)