Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om Uber i København

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger overborgmesteren at sende et brev til transportministeren med en opfordring til at muliggøre en genindførsel af Uber i København. 

(Stillet af Venstre) 

Motivering 

Der er mange biler i København, der ikke bruges særlig ofte og i stedet optager parkeringspladser og byrum. Derfor skal vi gøre det mere attraktivt for københavnerne ikke at eje deres egen bil. Det kræver, at vi er åbne overfor alle ideer og tiltag, der kan være med til at fjerne behovet for egen bil.

Venstre mener, at en genindførsel af en tjeneste som Uber kan være ét relevant tiltag. Det skal naturligvis være med krav om, at der kun anvendes el-biler. Det kan evt. være som en forsøgsordning. 

Fremfor forbud bør vi grundlæggende se på, hvordan vi kan regulere fx en tjeneste som Uber, så det kan være med til at løse vores behov for færre biler i byen. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Medlemsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 15. 4 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, V og I.

Imod stemte: Ø, A, F, Å og O.

Undlod at stemme: B.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti støtter det private initiativ, men det skal naturligvis foregå under ordnede forhold, der sikrer sikkerheden for passager og chauffør.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi mener, at den nuværende taxalov er forældet og at den derfor bør justeres, så en international velfungerende forretning, som eksempelvis Uber, kan drive forretning i Danmark. Ikke mindst så private personer har en god alternativ mulighed for at supplere indkomsten ved siden sit almindelige arbejde. Men vi mener ikke, at forskellige breve til ministerier fører til ret meget, og derfor underlader vi at stemme, men opfordrer Venstre til at tage det med sit parti på Christiansborg.”

Til top