Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om konvertering af p-pladser til nødvendig erhvervsparkering

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger og interesseorganisationer at udarbejde et forslag til, hvordan behovet for erhvervsparkeringspladser kan dækkes ved at konvertere eksisterende p-pladser, og hvordan vi kan justere i placeringen af de nuværende erhvervsparkeringspladser, så de dækker behovet bedst muligt.

(Stillet af Enhedslisten, SF, Venstre og Alternativet)

Motivering

Det er vigtigt at sikre gode forudsætninger for den nødvendige erhvervstrafik i København. Det er fx vanskeligt for mange håndværkere at finde parkeringspladser i dele af byen, når de udfører opgaver for københavnerne. Det koster for både miljøet, virksomheden og kunden, når en håndværker skal cirkle rundt for at finde en parkeringsplads til varevognen i nærheden af, hvor arbejdet skal udføres. Og det koster dyrebar arbejdstid for udkørende læger eller hjemmepleje, som de ellers kunne være have brugt hos borgerne. Det kræver et vedholdende blik fra kommunens side at sikre, at der også er tilgængelige parkeringspladser for den nødvendige erhvervstrafik, herunder kommunens.

Vi foreslår derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skaber et overblik over, hvor det kan være hensigtsmæssigt at etablere nye erhvervsparkeringspladser i byen og det nødvendige omfang af parkeringspladserne. Det skal også undersøges, om der skal ske en justering i placeringen af de nuværende erhvervsparkeringspladser. Forvaltningerne skal høre relevante erhvervsorganisationer og øvrige forvaltninger, der kan være påvirket af udfordringer med at finde p-pladser i forbindelse med udførelse af deres arbejdsopgaver. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse af nyt 2. at-punkt:

”at der i forslaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal indgå forslag til, hvordan erhvervsparkeringspladserne kan oprettes som ekstra parkeringspladser.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 38 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og V.

Imod stemte: Ø, A, F, B, Å, I og O.

 

Medlemsforslaget blev herefter vedtaget med 43 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B, V, Å, I og O.

Imod stemte: C.

 

Radikale Venstre og Socialdemokratiet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Partierne er for at lave undersøgelsen, som en del af den større parkeringsanalyse partierne bag budget 2024 er blevet enige om. Vi er positive over for at hjælpe erhvervslivet med parkering, men vi er bekymrede for at gøre det på bekostning af beboerparkering og uden at tilbyde et alternativ. København skal være en by for alle, også de beboere, der har brug for en bil og det vil vi arbejde for på baggrund af den kommende analyse."

Til top