Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at stoppe den videre implementering af planlagte hastighedsnedsættelser i Københavns Kommune

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at stoppe implementeringen af de hastighedsnedsættelser i Københavns Kommune, som planlægges gennemført uden forudgående grundige analyser af konsekvenserne for klima, miljø, trafiksikkerhed og samfundsøkonomi.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi gennemsigtighed og solide grundlag, når der træffes beslutninger i Københavns Borgerrepræsentation, som har stor indgriben i borgernes hverdag. Vi tager gerne initiativer, som fremmer den grønne omstilling, men når vi gør det, ønsker vi at initiativet faktisk også har den tilsigtede effekt. I dette tilfælde kender vi ikke konsekvenserne.

Derfor ønsker vi at stoppe tiltaget, indtil de nødvendige analyser viser, at det faktisk har en positiv effekt. En analyse fra Tænketanken CEPOS viser, at de samfundsøkonomiske omkostning ved hastighedsnedsættelsen beregnes til 440 millioner kroner. Det inkluderer endda værdien af et lavere CO2-udslip og andre miljøgevinster. Det er en meget høj pris i forhold til den beskedne CO2-gevinst og flugter slet ikke med de redskaber, landspolitikerne normalt forholder sig til. Den samlede omkostning til over 400 mio. kr. som følge af bl.a. øget rejsetid og trængsel, overskygger små positive effekter ved mindre støj, forurening, ulykker, vejslid og klimaforandringer. Det forventes, at CO2-udledningen falder med omkring 1 pct. En årsag til de små positive effekter er bl.a., at bilkørsel i København står for 3 pct. af partikelforureningen inden for kommunegrænsen.

Omkostningen ved hastighedsnedsættelsen i København ligger langt over det dyreste initiativ i regeringens virkemiddelkatalog med nationale redskaber. Det dyreste nationale redskab koster 11.500 kr./ton (nedsat hastighed på motorvej) mod normalpris på 750 kr./ton. Prisen for det københavnske tiltag er usikker, men koster mindst 30.000 kr./ton - mere sandsynligt ca. 98.000 kr./ton.

I Det Konservative Folkeparti støtter vi gerne hastighedsnedsætter på kommunens veje, såfremt disse skulle vise sig at være til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Medlemsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: Ø, A, F, B, V, Å, I og O.

 

Venstre afgav følgende nye protokolbemærkning:

“Som parti støtter Venstre ikke de planlagte hastighedsnedsættelser. Vi er dog med i forliget for budget 2022. Derfor kan vi ikke stemme for dette medlemsforslag.”

Til top