Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til sundheds- og omsorgsborgmesteren om konsekvenser af den store udbredelse af kokain i København

Se alle bilag

Forespørgsel

Sundheds- og omsorgsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvilken udvikling i københavnernes kokainforbrug har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kunnet spore i Københavns spildevand, og hvad siger det om kokainforbruget i København?
  2. Hvilke sundhedsskadelige konsekvenser kokainindtag har for bl.a. de neurologiske funktioner, samt hvilke øvrige sundhedsskadevirkninger indtagelse af kokain medfører?
  3. Hvilke folkesundhedsinitiativer sundheds- og omsorgsborgmesteren og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har taget for at forebygge og oplyse om virkningerne af kokainindtag?
  4. Hvad sundheds- og omsorgsborgmesteren mener om det store kokainindtag, der er foretaget i København, som er dokumenteret gennem sporinger i det københavnske spildevand?

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Det fremgår af dagspressen, at Europa er ved at drukne i kokain, og at kokainindholdet i Københavns spildevand er steget til det tredobbelte over de seneste ti år.

Vi ønsker at få belyst udbredelsen af kokain i København, hvilke oplysende og forebyggende tiltag, som borgmester og forvaltning har foretaget, samt hvad borgmesteren mener om de høje og stigende fund af kokain i København. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Forespørgslen blev besvaret. 
Til top