Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Se alle bilag

Rokering i udvalg

Enhedslisten

Afbud

-

 

Orlov/udtræden

Jean Thierry (Enhedslisten) gik på orlov med første dag den 10. november 2023 og indtil videre, og udtræder herefter midlertidigt af:

Sundheds- og Omsorgsudvalget (fast medlem)

Borgerrådgiverudvalget (fast medlem)

Revisionsudvalget (fast medlem)                     

Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser (fast medlem)

Boligkommissionen (suppleant)

I/S Vestforbrænding, Generalforsamlingen

 

Som konsekvens heraf indtræder:

4. suppleant Ali Hansen (Enhedslisten) som stedfortræder for Jean Thierrys (Enhedslisten) med første dag den 30. november 2023 og sidste dag 30. november 2023.

1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) som stedfortræder for Jean Thierrys (Enhedslisten) med første dag den 1. december 2023 og indtil videre indtræder midlertidigt i:

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Borgerrådgiverudvalget

Revisionsudvalget

Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser

Boligkommissionen (suppleant)

I/S Vestforbrænding, Generalforsamlingen

 

Gyda Heding (Enhedslisten) er tilbage fra orlov med første dag den 1. december 2023 og genindtræder den 1. december herefter i:

Socialudvalget (fast medlem)

Børn og unge-udvalget (næstforperson)

Borgerrådgiverudvalget (fast medlem)

Bevillingsnævnet (suppleant)

Folkeoplysningsudvalget (suppleant)

Handicaprådet (suppleant)

 

Som konsekvens heraf udtræder:

1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) som stedfortræder for Gyda Heding (Enhedslisten) med sidste dag den 30. november 2023 og som midlertidigt medlem af:

Socialudvalget

Børn og unge-udvalget (næstforperson)

Borgerrådgiverudvalget

Bevillingsnævnet (suppleant)

Folkeoplysningsudvalget (suppleant)

Handicaprådet (suppleant)

 

4. suppleant Ali Hansen (Enhedslisten) som stedfortræder for Jean Thierrys (Enhedslisten) med sidste dag den 30. november 2023 (Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) er herefter rette stedfortræder).

 

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

Vurderingsankenævnet

Den lille valggruppe oplyser,

1) at Hans-Henrik Nielsen (indstillet af Enhedslisten) er udtrådt med godkendelse af Skatteankedirektøren som medlem af Vurderingsankenævnet med sidste dag den 31. oktober 2023.

2) at Allan Andersen (indstillet af Enhedslisten) er udtrådt med godkendelse af Skatteankedirektøren som medlem af Vurderingsankenævnet med sidste dag den 30. september 2023.

3) at Anders Werngreen (indstillet af Enhedslisten) indstilles overfor Skatteministeriet som medlem af Vurderingsankenævnet efter reglen i skatteforvaltningslovens § 9, stk. 3.

4) at Karen Steffensen Bach (indstillet af Enhedslisten) indstilles overfor Skatteministeriet som medlem af Vurderingsankenævnet efter reglen i skatteforvaltningslovens § 9, stk. 3.

 


 

 

Socialdemokratiet

Afbud

6. suppleant Ulla Krag (Socialdemokratiet) deltager som stedfortræder for Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet), der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. ferie.

10. suppleant Lauritz Ziethen (Socialdemokratiet) deltager som stedfortræder for Hari Neupane (Socialdemokratiet), der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. sygdom.

 

Orlov/Udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

HF Centret Efterslægten, Bestyrelsen for

Den store valggruppe oplyser,

1) at Jakob Thiemann (indstillet af Socialdemokratiet) er udtrådt som medlem af bestyrelsen for HF Centret Efterslægten.

2) at Camilla Hoffmann (indstillet af Socialdemokratiet) udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for HF Centret Efterslægten med første dag torsdag den 30. november 2023 efter Borgerrepræsentationens beslutning på dets møde torsdag den 30. november 2023 og for den resterende periode.


 

 

Det Konservative Folkeparti

Afbud

1. suppleant Andreas Petersen (Det Konservative Folkeparti) deltager som stedfortræder for Helle Bonnesen (Det Konservative Folkeparti), der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. ferie.

 

Orlov/Udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

-.


 

 

SF

Afbud

-

 

Orlov/Udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

-

 

 

 

Radikale Venstre

Afbud

Emil Moselund (Radikale Venstre) har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga varetagelse af andet offentligt hverv.

7. suppleant Dan Kreutzfeldt (Radikale Venstre) deltager som stedfortræder for Kashif Ahmad (Radikale Venstre), der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. sygdom. 

 

Orlov/Udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

-


 

Venstre

Afbud

1. suppleant Ane Storm (Venstre) deltager som stedfortræder for Cille Hald Egholm (Venstre), der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. studie.

2. suppleant Anders Fausbøll (Venstre) deltager som stedfortræder for Heidi Wang (Venstre),  der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. sygdom.

 

Orlov/Udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

-


 

Alternativet

Afbud

3. suppleant Martin Kjærulff (Alternativet) deltager som stedfortræder for Troels Christian Jakobsen (Alternativet), der har meldt afbud til Borgerrepræsentationens møde pga. sygdom.

 

Orlov/Udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

-

 

 

 


 

Liberal Alliance

Afbud

-

 

Orlov/udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

-

 


 

Dansk Folkeparti

Afbud

-

 

Orlov/udtræden

-

 

Stående udvalg

-

 

Øvrige hverv

Skatteankenævnet

Den store valggruppe oplyser,

1) at Lars Vestergaard (indstillet af Dansk Folkeparti) indstilles overfor Skatteministeriet som suppleant i Skatteankenævnet efter reglen i skatteforvaltningslovens § 9, stk. 3.


 

Rokering i hverv

 

Københavns Kommunes Nattelivsudvalg

Det meddeles,

1) at Birgitte Wad (indstillet af HORESTA, Danske Restaurationer og Caféer og KCC), på baggrund af forvaltningens vurdering, udpeges som suppleant for Michael Gatten i Københavns Kommunes Nattelivsudvalg med første dag torsdag den 30. november 2023 efter Borgerrepræsentationens beslutning på dets møde torsdag den 30. november 2023.

Det er forvaltningens vurdering, at Birgitte Wad fra Danske Restaurationer og Caféer bør udpeges som suppleant for Michael Gatten grundet brancherepræsentanternes nuværende faglige sammensætning, der består af repræsentanter med ansættelse i HORESTA og KCC.

 

 

Københavns Kommunes Handicapråd

Det meddeles,

1) at Solvejg Dons Petot, (indstillet af Autismeforeningen) udtræder som suppleant af Københavns Kommunes Handicapråd med sidste dag den torsdag den 30. november 2023 efter Borgerrepræsentationens beslutning på dets møde torsdag den 30. november 2023.

Det indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse,

2) at Ida Awesome Østergaard (indstillet af Autismeforeningen) udpeges som ny suppleant af Københavns Kommunes Handicapråd med første dag den torsdag den 30. november 2023 efter Borgerrepræsentationens beslutning på dets møde torsdag den 30. november 2023.

 

 

Københavns Professionshøjskole

Det meddeles,

1) at Asger Hermansen (indstillet af Børne- og Ungdomsforvaltningen) er udtrådt som medlem af uddannelsesudvalget for læreruddannelserne på Københavns Professionshøjskole med sidste dag den 23. november 2023.

Det indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse,

2) at Marianne Buhl (indstillet af Børne- og Ungdomsforvaltningen) er indtrådt som medlem af uddannelsesudvalget for læreruddannelserne på Københavns Professionshøjskole med første dag den 30. november 2023.


 

Rokering i lokaludvalg

 

Indre By Lokaludvalg

SF oplyser,

1) at Marianne Halkjær (indstillet af SF) er udtrådt som medlem af Indre By Lokaludvalg med sidste dag den 3. november 2023.

2) at Jacob Fenger (indstillet af SF) er udpeget som nyt medlem af Indre By Lokaludvalg med første dag den 3. november 2023.

 

 

Nørrebro Lokaludvalg

SF oplyser,

1) at Charlotte Pardorf (indstillet af SF) udpeges som ny 1. suppleant i Nørrebro Lokaludvalg med første dag den 30. november 2023.

 

 

Vanløse Lokaludvalg

Det indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse,

1) at 1. suppleant Christiane Bjørg (indstillet af Grundejerforeningen GF Fossgården for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) i Vanløse Lokaludvalg overgår til medlem for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid med første dag torsdag den 30. november 2023 efter Borgerrepræsentationens beslutning på dets møde torsdag den 30. november 2023.

Som konsekvens heraf er Poul-Erik Bjørn Nielsen nu 1. suppleant for interessegruppe Bolig, miljø og erhverv.

 

Det indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse,

2) at Martin A. Olesen (indstillet af Vanløse Erhvervsforening) bliver ny 2. suppleant på suppleantlisten for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv i Vanløse Lokaludvalg med første dag fra torsdag den 30. november 2023.

 

 

Vesterbro Lokaludvalg

Enhedslisten oplyser,

1) at Badar Shah (indstillet af Enhedslisten) er udtrådt som medlem af Vesterbro Lokaludvalg med sidste dag den 22. oktober 2023.

2) at Thomas Røddik (indstillet af Enhedslisten) er udpeget som nyt medlem af Vesterbro Lokaludvalg med første dag den 23. oktober 2023.

 

 

Østerbro Lokaludvalg

Det indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse,

1) at 1. suppleant, Birger Jensen (indstillet af foreningen Sdr. Frihavnsudvalget for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) i Østerbro Lokaludvalg overgår til suppleantlisten for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv som ny 6. suppleant med første dag torsdag den 30. november 2023 efter Borgerrepræsentationens beslutning på dets møde torsdag den 30. november 2023.

Som konsekvens heraf er Birger Jensen nu 6. suppleant for interessegruppe Bolig, miljø og erhverv.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top