Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indkaldelse af stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten)

 

4. suppleant Ali Hansen (Enhedslisten) er pr. 30. november 2023 indkaldt som stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten), jf. punkt herom under "Godkendelse af dagsorden".

Da Gyda Heding (Enhedslisten) genindtræder i Borgerrepræsentationen den 1. december 2023, udtræder 1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten). 1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) er højere placeret på kandidatlisten, og vil derfor pr. 1. december 2023 fortrænge 4. suppleant Ali Hansen (Enhedslisten) i pladsen som rette stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten).

1) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 af formandens indkaldelse af stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten), der på grund af arbejde er forhindret i at deltage i forsamlingens møder med sidste dag fredag den 10. november 2023.

1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) er pr. 1. december 2023 er rette stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten) under dennes orlov.

Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) indkaldes derfor som midlertidigt medlem af Borgerrepræsentationen med virkning fra fredag den 1. december 2023 og indtil videre.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top