Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, november 2023

Se alle bilag
Byggeri København aflægger 61 anlægsregnskaber, fordelt på 11 planlægningsprojekter og 50 anlægsprojekter til godkendelse, herunder godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer og frigivelser af midler fra Byggeri Københavns Over- og underskudsmodel, i medfør af mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Herudover forelægges anlægsregnskab for Byggeri Københavns eksekveringsbevilling til godkendelse.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at vedlagte 61 anlægsregnskaber, jf. bilag 1-4 godkendes,
  2. at vedlagte anlægsregnskab for Byggeri Københavns eksekveringsbevilling i 2022, jf. bilag 5, godkendes,
  3. at de bevillingsmæssige ændringer, som afregner projekternes mer- og mindreforbrug, jf. bilag 6, godkendes,
  4. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 27,4 mio. kr. i medfør af udmøntning fra Byggeri Københavns Over- og underskudsmodel, jf. bilag 7.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Byggeri København (ByK) aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede planlægnings- og anlægsprojekter. Med denne sag bliver der aflagt regnskaber for 61 projekter med samlet nettobevilling på 1.161,4 mio. kr. og med et netto mindreforbrug på i alt 163,4 mio. kr., som er afregnet til henholdsvis efterfølgende anlægsprojekt, ByKs Over- og underskudsmodel (OU-model), til fortsættende anlægsprojekter eller til Kassen, jf. bilag 1-4 samt tabel 1-4.

Ved afslutning af planlægningsprojekter er et samlet mindreforbrug på netto 3,7 mio. kr. afregnet og overført til de efterfølgende anlægsprojekter, ved afslutning af anlægsprojekter er et samlet mindreforbrug på netto 88,5 mio. kr. afregnet og overført til ByKs OU-model og 19,3 mio.kr. afregnet med Kassen, og ved anlægsprojekter som videreføres til fortsættende anlægsprojekter, er et samlet mindreforbrug på netto 51,8 mio. kr. overført til de fortsættende anlægsprojekter, som håndterer udestående restarbejder eller tvist.

Herudover bliver aflagt anlægsregnskab for ByKs eksekveringsbevilling samt gjort status for ByKs centrale byggehonorar, jf. tabel 4-5.

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes 61 planlægnings- og anlægsprojekter samt ByKs eksekveringsbevilling i 2022.

Økonomi

Mer- og mindreforbrug forbundet med planlægnings- og anlægsprojekterne er håndteret inden for ByKs eksisterende bevillingsmæssige ramme, herunder ByKs OU-model. Indstillingen har dermed ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

De samlede bevillingsmæssige konsekvenser ved den regnskabsmæssige afslutning af nærværende 61 anlægsprojekter fremgår af indstillingen, jf. bilag 6. Bevillingsmæssige ændringer.

Der frigives anlægsmidler fra ByKs OU-model vedrørende de regnskabsaflagte anlægsprojekter, afsluttet med et merforbrug og som finansieres af ByKs OU-model, jf. bilag 7. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler.

Tabel 1. Planlægningsprojekter

Projektnavn

Netto-
bevilling

Netto-
forbrug

Netto-
resultat

Afvigelse
i %

Beauvaisgrunden botilbud, plan.bev.

7,2

6,2

-1,0

14

CSV, Ryparken og Frankrigsgade, plan.bev

3,6

3,1

-0,5

14

Jagtvej 157, Botilbud, plan.bev.

1,7

3,8

2,1

122

Kastelsvej 60, DI, ombyg, plan.bev.

2,0

0,8

-1,2

60

Kirkebjerg Skole spec., plan.bev.

4,4

4,6

0,2

4

Rønnebo, botilbud, nybyg, plan.bev

6,5

4,4

-2,1

32

Skole i De Gamles By, plan.bev.

12,6

12,6

0,0

0

Skole i Vejlands Kvarter, plan. bev.

6,3

6,2

-0,2

2

Solterrasserne, botilbud, Plan.bev.

3,5

3,5

0,0

1

Tingbjerg DI+KKFO, plan.bev.

5,5

4,8

-0,8

14

Udestår Genforeningspladsen, Skøjteb. Pl

0,3

0,1

-0,2

70

I alt, Planlægningsprojekter

53,8

50,0

-3,7

1

Note: Der kan i ovenstående tabel forekomme afrundingsdifferencer.

Tabel 2. Anlægsprojekter afregnet med Byks OU-model

Projektnavn

Netto-
bevilling

Netto-
forbrug

Netto-
resultat

Afvigelse
i %

1842 Oehlenschlægersgade skole, HHR

59,7

59,2

-0,6

1

2170 Oehlenschlægersgade sk. Udvid SP

194,0

177,1

-16,9

9

2176 Klitmøllervej, DI

48,1

47,0

-1,1

2

2818 5gr. dagin. Ørestad Syd

31,9

37,1

5,2

16

Baldersgade 24, DI, nybyg

13,4

13,4

0,0

0

Jacob Michaelsens Minde, botilbud, Ren

16,3

13,0

-3,3

20

Kastelsvej, Klubpladser

3,0

1,7

-1,3

43

Lykkebo Skole, KKFO, omb

5,1

5,1

0,0

0

Skolen på Strandboulevarden,spec. kl.

8,0

3,8

-4,2

52

Store Mølle Vej 13, Genhusning

8,5

3,0

-5,5

65

Sundby Boldklub, omklædning

6,0

5,1

-0,8

14

Sundby idrætsp,Jokeren/Remisev

13,5

14,4

0,9

6

Torveporten 9, forlængelse af pavilloner

2,6

0,5

-2,1

80

Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden

38,2

9,0

-29,2

76

Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturh

12,1

10,5

-1,5

13

Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idræts

1,9

0,0

-1,9

100

Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013

17,3

34,0

16,7

97

Udestår 1638 Grøndalsvængets Sk, Kap B20

4,9

5,5

0,6

12

Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape

2,9

0,8

-2,1

74

Udestår 2079 Rødkilde Skole HHR SP

5,0

2,1

-3,0

59

Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj

0,6

0,0

-0,6

98

Udestår 2101 Lergravpark skole, frem til

0,2

0,5

0,2

90

Udestår 2296 Holbergskolen HHR SP

0,6

0,6

0,1

13

Udestår 2300 Skolen på Amagerbro HHR SP

3,2

0,0

-3,1

99

Udestår 2778 Thorupgården, Renov. SP

0,0

0,3

0,3

 

Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytni

0,3

0,3

0,0

6

Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialp

2,9

0,1

-2,9

98

Udestår 2836-Brønshøj Vandtårn,Åbning af

0,2

0,1

-0,1

9

Udestår 565 Skolen i Sydhavn Gammel

1,9

3,7

1,8

96

Udestår Brandsikring af Slottet, Bygn S

18,0

0,0

-18,0

100

Udestår Geislersgade 32, DI, ombyg

0,0

0,1

0,0

19

Udestår Hans Knudsens Pl.,botilbud,omb

1,8

0,0

-1,8

100

Udestår Midl. Daginst. Pavilloner

9,8

0,0

-9,8

100

Udestår Oehlenschlægersgades Skole, Gen

0,8

0,2

-0,7

82

Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, Ren.

4,4

5,4

1,0

23

Ved Sporsløjfen, modernisering, ombyg

40,4

37,0

-3,4

8

Østre Gasværk, kunstgræsbaner, Ren

11,2

9,6

-1,5

14

I alt, afregnet med ByKs OU-model

588,7

500,2

-88,5

10

Note: Der kan i ovenstående tabel forekomme afrundingsdifferencer.

Tabel 3. Anlægsprojekter afregnet med Kassen

Projektnavn

Netto-
bevilling

Netto-
forbrug

Netto-
resultat

Afvigelse
i %

Amager Strandvej 3, pavillon.Yder. Kap.,

3,7

3,5

-0,2

5

Børnehuset Scandiagade, forlæng., Pav.

5,0

0,0

-5,0

100

Forlæng. Oehlenschlægersgades Sk. Pav.

11,9

1,4

-10,5

88

Siljangade 5-7, forlæng.,DI, Pav.

3,7

0,0

-3,6

100

I alt, afregnet med Kassen

24,2

4,9

-19,3

80

Note: Der kan i ovenstående tabel forekomme afrundingsdifferencer.

Tabel 4. Anlægsprojekter afregnet med fortsættende projekt

Projektnavn

Netto-
bevilling

Netto-
forbrug

Netto-
resultat

Afvigelse
i %

Amager Strandvej 3, pavilloner

42,6

36,4

-6,3

15

Artillerivej 69H, DI

84,2

75,3

-8,9

11

Julius Andersens Vej 2, forl. pav.

0,0

0,0

0,0

0

Julius Andersens Vej 2, forlæng., Pav.

0,4

0,4

0,0

0

Kirkegrunden, pavillon

35,3

14,1

-21,2

60

Pavilloner Rosenvængets Hovedvej

0,4

0,4

0,0

0

Sigtelinjegrunden, pavillon

34,2

25,7

-8,5

25

Skolen på Amagerbro DI, nybyg.

85,2

77,7

-7,5

9

Skolen ved Sundet#2

Nybyg-udskol mm

(2828). Merforbruget afregnet

med ByKs OU-model

og frigivet i bilag 7

212,4

212,9

0,5

0

I alt, afregnet med fortsættende projekt

494,7

442,8

-51,8

119

Note: Der kan i ovenstående tabel forekomme afrundingsdifferencer.

Anlægsregnskab for ByKs eksekveringsbevilling i 2022

ByKs eksekveringsbevilling finansierer bygherreorganisationen. Bevillingen består af byggehonorarer, der bliver afsat samtidig med beslutning om et byggeprojekt, og bliver bevillingsteknisk styret på anlæg, hvorfor der skal aflægges anlægsregnskab. Eksekveringsbevillingen bliver styret bevillingsmæssigt adskilt fra ByKs projekter.

Udgifterne til ByKs organisation udgjorde i 2022 66,0 mio. kr., jf. tabel 5, hvilket var et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Restbevillingen er med overførselssagen 2022-2023 videreført og indgår i det fremadrettede prioriteringsgrundlag for dimensionering af ByKs organisation.

Tabel 5. ByKs eksekveringsbevilling, regnskab for 2022

Beløb i hele 1.000 kr.

Beløb

ByKs eksekveringsbevilling i 2022

67.744

Regnskab 2022

66.039

Resultat

1.705

Afvigelser mellem bevilling og forbrug for eksekveringsbevillingen bliver med de årlige anlægsoversigter samt overførselssager videreført og indgår i grundlaget for dimensionering af ByKs organisation. Byggehonorar, der på denne måde er reperiodiseret, bliver benævnt centralt byggehonorar og kan ikke henføres til et konkret byggeprojekt.

ByK skal ved dimensionering af bygherreorganisationen sikre, at der er tilstrækkelig bemanding til rettidigt at eksekvere på besluttede og forventede projekter, og ByK skal sikre, at der resterer byggehonorar til at afslutte allerede besluttede byggeprojekter.

Dimensioneringen af ByKs organisation sker dermed under hensyntagen til kendt omfang af projekter, forventning til kommende projekter, forventning til forsinkelse af projekter på portefølje niveau og skal derudover kunne rumme ændringer i forhold til den forventede eksekvering samt ændringer i eksekveringen i medfør af ændring til Københavns Kommunes anlægsramme (fx anlægsloft) mv., hvilket forudsætter fleksibilitet i forhold til træk på og tilførsel til det centrale byggehonorar.

ByKs centrale byggehonorar udgør 12,2 mio. kr. ultimo 2022, jf. tabel 6.

Tabel 6. Status for centralt byggehonorar, regnskab for 2022

Beløb i hele 1.000 kr.

Beløb

Saldo ultimo 2021 (2021 P/L)

3.271

P/L tilskrivning af saldo ultimo 2021 (2022 P/L)

46

Saldo primo 2022 (2022 P/L)

3.316

Reperiodiseret ud af 2022 (2022 P/L)

7.158

Videreførelse i medfør af mindreforbrug i regnskab (2022 P/L)

1.705

Saldo ultimo 2022 (2022 P/L)

12.179

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges regnskaberne til godkendelse.

Søren Hartmann Hede                  /Nanna Westerby Jensen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at vedlagte 61 anlægsregnskaber, jf. bilag 1-4 godkendes,
  2. at vedlagte anlægsregnskab for Byggeri Københavns eksekveringsbevilling i 2022, jf. bilag 5, godkendes,
  3. at de bevillingsmæssige ændringer, som afregner projekternes mer- og mindreforbrug, jf. bilag 6, godkendes,
  4. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 27,4 mio. kr. i medfør af udmøntning fra Byggeri Københavns Over- og underskudsmodel, jf. bilag 7

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top