Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortræder)

Se alle bilag

 

Indkaldelse af stedfortræder (Jean Thierry, Enhedslisten)

1) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 af formandens indkaldelse af stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten) der på grund af arbejde er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med fredag den 10. november 2023 og indtil videre.

Rette stedfortræder 4. suppleant Ali Hansen (Enhedslisten) indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 30. november 2023 og indtil videre.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

 

Indkaldelse af stedfortræder for Jean Thierry (Enhedslisten)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Fraværende med afbud

Helle Bonnesen (Det Konservative Folkeparti), ferie.

Cille Hald Egholm (Venstre), studier.

Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet), ferie.

Hari Neupane (Socialdemokratiet), sygdom.

Kashif Ahmad (B), sygdom.

Troels Chr. Jakobsen (Alternativet), sygdom.

Heidi Wang (Venstre), sygdom.

 

Stedfortrædere

Som følge af at ovenstående medlemmer var fraværende med lovligt forfald blev nedenstående stedfortrædere indkaldt efter § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse og § 3, stk. 2 i Københavns Kommunes styrelsesvedtægt:

Andreas Petersen (Det Konservative Folkeparti) for Helle Bonnesen (Det Konservative Folkeparti).

Ane Storm (Venstre) for Cille Hald Egholm (Venstre).

Ulla Krag (Socialdemokratiet) for Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet).

Lauritz Ziethen (Socialdemokratiet) for Hari Neupane (Socialdemokratiet).

Dan Kreutzfeldt (Radikale Venstre) for Kashif Ahmad (Radikale Venstre).

Martin Kjærulff (Alternativet) for Troels Chr. Jakobsen (Alternativet).

Anders Fausbøll (Venstre) for Heidi Wang (Venstre).

 

Dagsordenen

Der blev torsdag den 30. november 2023 udsendt 2 sager til behandling uden for dagsorden vedrørende ’Indkaldelse af stedfortræder’ og ’Rokering i udvalg’.

Sagerne blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Line Ervolder (C) ankom kl. 18.04 under behandlingen af dagsordenspunkt 7 ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2023”.

 

Mødet sluttede kl. 21.03.

Til top