Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Omlægning af linje 37 fra Kraftværksvej til Vindmøllevej

Se alle bilag

I forbindelse med anlægget af en adgangsvej for tunge køretøjer til Lynetteholm ændres linjeføringen for linje 37, som i dag kører ad Kraftværksvej, til at køre ad Vindmøllevej. Linjeføringen ændres både på grund af trafiksikkerhed, og for at linje 37 kan betjene Amagerværket, ARC og Copenhill.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at linje 37 omlægges, så den fra 1. september 2022 kører ad Vindmøllevej i stedet for Kraftværksvej.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med anlægget af en adgangsvej for tung trafik til Lynetteholm skal linjeføringen for linje 37 ændres. Det skyldes både trafiksikkerhed og betjeningen af området. Den nye adgangsvej til Lynetteholm vil kun være for tung trafik, og vil forbinde Vindmøllevej og Kraftværksvej. Vejen vil være den hurtigste forbindelse mellem Vindmøllevej og Kraftværksvej, hvis linje 37 stadig betjener stoppestederne på Kraftværksvej. Derfor er der en risiko for, at fodgængere vil benytte adgangsvejen for tung trafik som en smutvej til Vindmøllevej, og da den ikke er bygget til fodgængertrafik, vil der kunne opstå farlige situationer.

Linje 37 har tidligere betjent Amagerværket og ARC på Kraftværksvej, men deres personaleindgange er nu flyttet til Vindmøllevej. De har derfor henvendt sig til Movia med et ønske om, at linje 37 fremover betjener Vindmøllevej fremfor Kraftværksvej. Copenhill har ligeledes tidligere henvendt sig med et ønske om, at der kommer busbetjening på Vindmøllevej.

Løsning

For at sikre, at der ikke er fodgængere, der benytter adgangsvejen for tunge køretøjer til Lynetteholm, og sikre betjeningen af Amagerværket, ARC og Copenhill, ændres linje 37’s linjeføring fra Kraftværksvej til Vindmøllevej, hvor der oprettes to nye stoppesteder samt chaufførfaciliteter, jf. bilag 1. Omlægningen af linje 37 vil træde i kraft den 1. september 2022.

Linje 37 har i dag to stoppesteder på Kraftværksvej. Stoppestedet Kraftværksvej har gennemsnitligt dagligt 13 afstigere og 7 påstigere, og stoppestedet Amagerværket har gennemsnitligt dagligt 33 afstigere 27 påstigere. Stoppestedet Kraftværksvej betjener i dag Copenhagen Cable Park. Når linje 37 omlægges, vil det nærmeste stoppested for Copenhagen Cable Park være linje 37’s stoppested på Forlandet, hvor der er en gangafstand på 300 meter.

Økonomi

Ifølge Movia vil omlægningen koste Københavns Kommune ca. 200.000 kr. ekstra i årlige driftsomkostninger på grund af den længere køretid der er, når bussen kører ad Vindmøllevej i stedet for Kraftværksvej. I 2022 vil udgiften blive indregnet i Københavns Kommunes efterregulering til Movia. Fra 2023 vil merudgifterne blive indarbejdet i busbudgettet til Movia.

Videre proces

Arbejdet med at anlægge den nye adgangsvej til Lynetteholm starter den 1. september 2022. Her vil det ikke være muligt for linje 37 at køre ad Kraftværksvej, og den vil derfor blive omlagt til Vindmøllevej under alle omstændigheder. Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil omlægningen blive gjort permanent, så linje 37 fortsætter med at køre ad Vindmøllevej, når anlægget af adgangsvejen er færdigt.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at linje 37 omlægges, så den fra 1. september 2022 kører ad Vindmøllevej i stedet for Kraftværksvej.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning, som Enhedslisten og Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

”Alternativet bemærker, at anlægget af adgangsveje til Lynetteholmen kan betyde omlægning af yderligere busruter og ændrede trafikale forhold for bløde trafikanter, hvorved denne sag kan være den første ud af mange. Partiet mener, at disse sager understreger behovet for en trafikplan for Amager Øst, som ønsket af Amager Øst lokaludvalg.”

Til top