Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Borgerrepræsentationen møde d. 25.08.2022, 17:30