Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Beslutninger på fortrolige sager

Beslutning

42. Salg af to ejerlejligheder, Mjølnerparken 108A og Hothers Plads 2 (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Det Konservative Folkeparti fremsatte et nyt ændringsforslag.

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 42 stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, D og O

Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 37 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, B, F, V, Å og D

Imod stemte: Ø og O

Til top