Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Salg af to ejerlejligheder, Mjølnerparken 108A og Hothers Plads 2 (FORTROLIG)