Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om flere plejehjem i København

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen beslutter at pålægge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at undersøge og vende tilbage med forslag til, hvordan der kan bygges ikke-almene plejehjem, idet de almene boligorganisationer tilsyneladende ikke aktuelt er i stand til at bygge de nødvendige plejehjem indenfor det til rådighedsværende rammebeløb. Forvaltningen skal vende tilbage inden for seks måneder,
  2. at Borgerrepræsentationen beslutter at pålægge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at undersøge og vende tilbage med initiativer til, hvordan man kan få et mere mangfoldigt udbud af plejeboliger ved at lade andre end kommunen varetage driften af plejehjem, fx friplejehjem og lign.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti)

 

Motivering

Der er et stort behov for plejeboliger i København i de nærmeste år fremover. De almene boligorganisationer har tilsyneladende svært ved at opføre almene plejehjem inden for det af regeringen udstukne rammebeløb.

For at have plejeboliger nok til københavnerne mener vi, at det er nødvendigt at se på, hvordan vi så kan imødekomme behovet. Vi ønsker derfor at få undersøgt alternative muligheder for at oprette plejehjem, der ikke er almene.

Vi vil gerne, at forvaltningen undersøger, om man kan få fonde, foreninger eller private til at opføre og eventuelt drifte plejehjem i København, så ingen københavnere må vente forgæves på en plejehjemsplads i kommunen.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Medlemsforslaget blev forkastet med 29 stemmer imod 23. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V, Å, D og O

Imod stemte: Ø, A og F

 

Enhedslisten og SF afgav følgende nye protokolbemærkning, som Socialdemokratiet tilsluttede sig:

”Enhedslisten erkender behovet for bygningen af nye "plejehjem" i takt med at ældrebefolkningen vokser. Men stemmer imod forslaget om henvendelse til diverse private. Kommunen kan ikke selv bygge plejehjem, den mulighed bortfaldt i 1988. Derfor bygges nye "plejehjem" typisk efter Almenboligloven som plejeboliger, med kommunal anvisningsret. Siden 2007 har selvejende institutioner og andre private leverandører kunnet bygge "friplejehjem", såfremt de er certificeret af Sundhedsstyrelsen, til disse KAN kommunen få anvisningsret.  Den aktuelle inflation har gjort alt byggeri svært, og ikke mindst ramt den almene boligsektor rammebeløbet størrelse og afviklingstid. Kommunen bør via KL gå i dialog med boligministeren om en finansieringsreform, som muliggør fortsat almennyttigt byggeri.”

 

Socialdemokratiet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Socialdemokratiet støtter fuldt op om etableringen af flere ældreboliger, plejeboliger og friplejehjem. Dog ønskes i stedet at der benyttes allerede eksisterende muligheder for etablering af friplejehjem rundt omkring i København”.

Til top