Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om flagning med Rigsfællesskabets tre flag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen beslutter, at der i Rådhushallen hele året rundt side om side flages med Rigsfællesskabets tre flag; Dannebrog, det grønlandske og det færøske flag samt
  2. at Borgerrepræsentationen beslutter, at der på nationaldagene henholdsvis Grundlovsdag den 5. juni (Danmark), den 21. juni (Grønland) og den 29. juli (Færøerne) flages med det pågældende flag på Balustradens to flagstænger.

(Stillet af Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti)

 

Motivering

Forslagsstillerne mener, at Københavns Kommune som landets hovedstad skal signalere, at der er ligeværdighed mellem Rigsfællesskabets tre lande. 

Danmark, Grønland og Færøerne er bundet sammen, både gennem en fælles monark, men også gennem et langt historisk og folkeligt fællesskab. Der er af den grund en kulturel, historisk og familiær stor sammenhørighed mellem Rigsfællesskabets medlemmer, som vi skal være med til at værne om. Det kan vi gøre ved at have Færøernes og Grønlands nationalflag hængende i rådhussalen side om side med Dannebrog, som forslaget fremsætter det, og på den måde markere Danmarks, og dermed Københavns årelange tilknytning til Rigsfællesskabet. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Socialdemokratiet og SF fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF1), som erstatning af 1. at-punkt:

”at Borgerrepræsentationen beslutter, at der i rådhushallen hele året rundt side om side flages med rigsfællesskabets tre flag; det danske flag Dannebrog, det grønlandske flag Erfalasorput og det færøske flag Merkið, såfremt landsstyret og selvstyret bakker op om idéen.”

 

Radikale Venstre anmodede om delt afstemning.

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt med 46 stemmer. Ingen medlemmer stemte imod. 6 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, F, V, Å, D og O

Undlod at stemme: B

 

Medlemsforslagets ændrede 1. at-punkt blev herefter godkendt med 45 stemmer. Ingen medlemmer stemte imod. 6 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, F, V, Å og O

Undlod at stemme: B

 

Medlemsforslagets 2. at-punkt blev herefter vedtaget med 49 stemmer. Ingen medlemmer stemte imod. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å, D og O

 

Til top