Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Valgbestyrelsen

Godkendelse af,

1) at Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet) udtræder som medlem af Valgbestyrelsen med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Jonas Bjørn Jensen (Socialdemokratiet) indtræder som medlem af Valgbestyrelsen med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 25. august 2022.

 

Tilsynsrådet for Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde 

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Laura Rosenvinge (Socialdemokratiet) udpeges som repræsentant for overborgmesteren i Tilsynsrådet for Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 25. august 2022.

 

Amager Vest Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at John Hansen (indstillet af Værestedet Drys Ind for interessegruppen Ældre, Sundhed, Social og Integration) udpeges som 2. suppleant i Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022.

 

Indre By Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Maja Tini Jensen (indstillet af KBH – Commerce & Culture for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udtræder som medlem i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022.

2) at Michael Gatten (indstillet af KBH – Commerce & Culture for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udpeges som medlem af Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022.

 

Valby Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Anne Bender (indstillet af Nordre Hanssted Grundejerforening for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som suppleant i Valby Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022.

 

Christianshavns Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Per Møller Janniche (indstillet af Ejerforeningen Ved Volden for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som 1. suppleant i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022,

2) at 2. suppleant Tine Ehlert (indstillet af Christianshavns Bådelaug for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som 1. suppleant af Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022,

3) at 3. suppleant John Poulsen (indstillet af Kommunistisk Parti i Danmark for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som 2. suppleant af Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022.

 

Vesterbro Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Bjarke Piault Tiedemann (indstillet af Idrætsfabrikken for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som 2. suppleant i Vesterbro Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 25. august 2022. Foreningen ønsker ikke at indstille en ny repræsentant, hvorfor 3. suppleanten på suppleantlisten for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid indtræder som 2. suppleant.

 

Øvrige orienteringer

Christina Olumeko

Meddelelse om,

1) at Christina Olumeko alligevel ikke er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med mandag den 1. august 2022,

2) som konsekvens heraf er indkaldelse af Troels Chr. Jakobsen (Alternativet), som stedfortræder for Christina Olumeko (Alternativet) med virkning fra den 1. august 2022 og indtil videre ikke aktualiseret og skal herefter betragtes som annulleret.

 

Amager Vest Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Lasse Vogel Andersen (indstillet af det Konservative Folkeparti) udtræder som medlem af Amager Vest Lokaludvalg,

2) at 1. suppleant Morten Lustrup (indstillet af det Konservative Folkeparti) er udpeget som nyt medlem af Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra den 8. august 2022,

3) at Lasse Vogel Andersen (indstillet af det Konservative Folkeparti) er udpeget som ny 1. suppleant i Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra den 8. august 2022.

 

Vanløse Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Annie Dühring (indstillet af Socialdemokratiet) udtræder som 1. suppleant for Bent Christensen (indstillet af Socialdemokratiet) i Vanløse Lokaludvalg pr. 1. august 2022.

Pladserne som 1. og 2. suppleant for Bent Christensen (indstillet af Socialdemokratiet) i Vanløse Lokaludvalg er herefter vakante.

 

Bispebjerg Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Jytte Tanggaard Lorenzen (indstillet af Socialdemokratiet) er udpeget som ny 1. suppleant for Ditte Strecker Ekman (indstillet af Socialdemokratiet) i Bispebjerg Lokaludvalg med virkning fra den 4. august 2022,

2) at Stig Ekman (indstillet af Socialdemokratiet) er udpeget som ny 2. suppleant for Ditte Strecker Ekman (indstillet af Socialdemokratiet) i Bispebjerg Lokaludvalg med virkning fra den 4. august 2022.

 

Indre by Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at 2. suppleant Lone Skow Alawssi (indstillet af Konservative) er ny 1. suppleant for Sven Perdrup (indstillet af Konservative) i Indre By Lokaludvalg.

Pladsen som 2. suppleant for Sven Perdrup (indstillet af Konservative) i Indre By Lokaludvalg er herefter vakant.

 

Valby Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Ejner Jensen (indstillet af Socialdemokratiet) er ny 2. suppleant for Mads Pedersen (indstillet af Socialdemokratiet) i Valby Lokaludvalg.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top