Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om redegørelse af kommunens håndtering og samarbejde med regionen om støtte til borgere, som udskrives fra psykiatrisk behandling

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Socialforvaltningen at udarbejde en generel evaluering til politisk behandling i Borgerrepræsentationen om kommunens håndtering af hurtig igangsættelse, sammenhæng i forløb og koordinering med regionen i forhold til hjælp og støtte til borgere, som udskrives fra enten indlæggelse eller ambulant psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden, og hvor regionen vurderer, at der skal ske en kommunal opfølgning. Evalueringen skal omfatte en vurdering af egne procedurer, organisering, ressourcer, kontaktflader med Region Hovedstaden og lovgivning, samt en grundig vurdering af, hvilken læring Socialforvaltningen kan drage fra konklusionerne af den undersøgelse, som Region Hovedstaden gennemfører pt efter skyderiet i Fields den 3. Juli 2022. Herudover skal der anvises konkrete forslag til forbedringer i evalueringen. 

(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) 

Motivering 

Vi er glade for, at Region Hovedstaden har nedsat en særlig og uafhængig Task Force, som efter det tragiske skyderi i Fields, skal undersøge alt omkring den formodede gerningsmands kontakt med Region Hovedstadens psykiatri. Vi mener, at alle myndigheder - det gælder både stat, region og det kommunale niveau – på baggrund af en så tragisk hændelse, bør gennemføre et tilbundsgående eftersyn af egen praksis. Det gælder også hos os her i Københavns Kommune. Vi har pligt til at have de mest optimale overgange mellem region og kommune – og den mest optimale modtagelse af sårbare borgere, så det sikres, at der er kvalitet i indsatsen, og at tilsvarende tragedier forhindres i at opstå. 

Derfor stiller vi forslag om, at Socialforvaltningen udarbejder en tilbundsgående evaluering af, hvordan forvaltningen i praksis arbejder med de af kommunens borgere, som udskrives fra enten stationær eller ambulant psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden. Hvilke udfordringer der er, og hvad der kan gøres bedre. 

Der er ingen tvivl om, at tragedien i Fields for alvor har understreget vigtigheden af, at Folketingets partier kommer i gang med arbejdet med at udvikle og fremtidssikre vores psykiatri. Det er kernevelfærd. Et velfærdssamfund skal ikke mindst kendes på, hvordan vi behandler de mennesker, der har det allersværest. Vi tror på, at en offentligt tilgængelig undersøgelse af vores egen praksis i kommunen vil være et konstruktivt afsæt for både læring, sikre sammenhæng i indsatsen og et fremadrettet løft af psykiatrien i kommunen helt generelt. Hensynet til oplysning til offentligheden er vigtigt.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Til top