Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om reducering af engangsemballage i København

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, at gennemføre en kortlægning af brugen af engangsemballage i ca. 70.000 daglige måltider som Københavns Kommune distribuerer, samt at komme med anbefalinger til, hvordan mængden af engangsemballage i de kommunale måltider kan reduceres, f.eks. som funktionsudbud. Dette skal foreligge frem mod OFS 2022/23, så der er mulighed for, at anbefalingerne kan indgå her,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, at gennemføre en screening af kommunes krav til brug af engangsemballage i offentlige arrangementer, herunder nuværende krav, i hvilket omfang de nuværende krav bliver efterlevet og hvilke tiltag, der kan igangsættes for at reducere brugen af engangsemballage yderligere. Relevante festival- og eventarrangører skal inddrages i screeningen. Dette skal foreligge frem mod OFS 2022/23, så der er mulighed for, at det kan indgå her.

(Stillet af Socialdemokratiet)

 

Motivering 

I København oplever vi et stigende forbrug af engangsemballage til takeaway mad og drikke. Vi oplever desværre også, at pizzabakker, kaffekopper og takeawaybokse ender i byens parker, gader og pladser, og ikke i skraldespanden som det burde. Alt den engangsemballage er hverken godt for miljøet, klimaet eller bylivet i København.

En sammensætningsanalyse af affaldet i Københavns vejsidespande fra 2018 viste, at ca. 12 % af affaldet på det tidspunkt bestod af plast. Heraf var 53 % PET-plast, som stort set udelukkende bestod af takeaway emballage og pantbelagte flasker. Det svarer til, at mere en 200 tons takeaway plastemballage hvert år ender i vejsidespandene i København. I 2020 er der ligeledes lavet en analyse af husholdningsplastaffald i København, som viste, at takeaway bakker udgør ca. 40 tons af kommunens husholdningsplastaffald. 

København skal være grøn by, som går forrest og tager ansvar for den grønne omstilling. Derfor skal København også gå forrest i arbejdet med at reducere mængden af engangsemballage til takeaway mad og drikke. Det kan kommunen bl.a. gøre ved at reducere mængden af engangsemballage i de ca. 70.000 daglige måltider som kommunen selv distribuerer og ved at gøre det langt nemmere for festival- og eventarrangører at efterleve kommunens krav til engangsemballage ved offentlige arrangementer. Vi kan sende et stærkt signal og inspirere andre byer, hvis vi fx i et funktionsudbud stikker en opgave ud efter kreative løsningsforslag, som kan revolutionere de mange tusind måltider, vi håndterer hver dag i Københavns Kommune. Her er der en mulighed for at skubbe i en markant grøn retning.

Forslaget understøtter aftalen mellem regeringen og øvrige partier om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som indeholder målsætning om 50 % reduktion af visse takeaway emballager af plast i 2026 ift. 2022. Forslaget understøtter desuden indsatsen i Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 om affaldsforebyggelse.

 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF1) til 1. at-punkt:

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, når førstnævnte frem mod 2023 skal præsentere den fælles plast- og emballage reduktionsstrategi med konkrete målsætninger og miljøeffektvurderinger, at der udarbejdes en kortlægning for brugen af engangsemballage i kommunen med fokus på at anbefalinger til, hvordan mængden af engangsemballage i de kommunale måltider kan reduceres. Herunder, at alternative løsninger til plastemballage tages i betragtning, det kan eventuelt være forskellige former for bionedbrydeligt engangsemballage.

 

Det af Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt med 32 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, C, B, Å, D og O

Imod stemte: A, F og V

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget uden afstemning.

Til top