Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til Børne- og ungdomsborgmesteren om Normstormernes undervisningsmetoder og gennemsigtighed

Forespørgsel

Børne- og ungdomsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. hvorvidt børne- og ungdomsborgmesteren kan oplyse, om de enkelte skolebestyrelser eller forældrekredsen forinden Normstormerne har undervist, har godkendt planer og indhold for undervisningen?
  2. hvorfor børne- og ungdomsborgmesteren, forvaltningen eller skolens direktion ikke har protesteret imod, at Normstormerne har passiviseret klassens daglige lærer, ved at nægte lærer mulighed for at ytre sig i Normstormernes undervisning?
  3. hvad børne- og ungdomsborgmesteren og forvaltningen vil gøre ved, at en repræsentant for Normstormerne har oplyst i DR-2 Deadline, at det er deres ønske, at undervisningen om Normstormernes program, allerede skal starte fra 0. klasse i stedet for at starte fra 4. klasse?
  4. hvorvidt opgaven som Normstormerne varetager, har været sendt i udbud? Normstormerne har fået bevilget mere end 7 millioner kroner.

(Stillet af Dansk Folkeparti)

 

Motivering

Siden 2012 har organisationen, Normstormerne, undervist i københavnske folkeskoler om køn og identitet, og dette med en politisk og kønsaktivistisk agenda. Flere kritikpunkter har rejst sig denne sommer om Normstormernes berettigelse til, med kommunens midler, at undervise folkeskolebørn i deres ideologiske projekt. Blandt andet har organisationens mangel på gennemsigtighed ved ikke at udlevere undervisningsmateriale været begyndelsen på stormen. Derefter har offentliggørelse af materialet gjort kritikken bredere, hvor udtalelser fra både lærere og forældre om deres undervisningsmetoder og retorik har skabt yderligere bekymring.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top