Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til Børne- og ungdomsborgmesteren om Københavns Kommunes millionstøtte til Normstormerne

Forespørgsel

Børne- og ungdomsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. om børne- og ungdomsborgmesteren finder det hensigtsmæssigt, at en politisk organisation som Normstormerne underviser i folkeskolen og får 7 millioner kr i støtte fra Københavns Kommune til det?
  2. hvordan de tilbud, som findes i Åben Skole, kvalificeres og siden kvalitetssikres?
  3. om det er rigtigt, at det er Normstormerne, som selv foretager en evaluering hos skolebørnene af Normstormernes egen undervisning?

(Stillet af Nye Borgerlige)

 

Motivering

Den politiske og kønsaktivistiske organisation, Normstormerne, har denne sommer, med rette, været genstand for massiv kritik i og uden for Borgerrepræsentationen. Normstormerne har ret til at eksistere, og politiske organisationer med enten venstre- eller højreorienterede intentioner er bestemt sundt for vores demokrati. Problemet er, når organisationer som disse skal undervise børn i vores folkeskole, og så endda med millionstøtte fra Københavns Kommune. Det er godt for børn at møde forskellige ideologiske perspektiver på deres uddannelsesvej, men det går ikke at en så tydeligt venstredrejet, ja faktisk regeringskritisk, organisation, får kommunale midler til at undervise og indoktrinere vores børn med en sådan aktivisme.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top