Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren om behovet for grøn strøm

Se alle bilag

Overborgmesteren bedes redegøre for: 

  1. Hvad koster det årligt at udskyde beslutningen om at købe strøm? 
  2. Hensigtsmæssigheden i at VE-projekter, der er placeret i andre kommuner, kan medregnes i Københavns klimaregnskab, hvis de er ejet igennem HOFOR, men ikke hvis de ejes af ikke-kommunalt ejede virksomheder? 
  3. Hensigtsmæssigheden i at købe grønne certifikater, som Borgerrepræsentationen besluttede den 24.03.2022 og som ikke medregnes i KBH 2025 Klimaplanen, fordi der kan opstå dobbelttælling, og om borgmesteren foretrækker yderligere køb af grønne certifikater i det omfang HOFOR ikke ser sig i stand til at opstille en tilsvarende grøn elproduktion som private aktører? 
  4. Sandsynligheden for at jo længere tid indgåelsen af PPA’en (Power Purchase Agreement)  udskydes desto højere bliver elprisen, som Københavns Kommune forventeligt skal betale?

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for: 

  1. Hvorfor borgmesteren foretrækker, at kommunen køber grøn strøm igennem kommunalt ejede selskaber fremfor private, og hvorvidt borgmesteren har en begrundet forventning om, at dette vil være billigere for københavnske skatteborgere?
  2. Hensigtsmæssigheden i at VE-projekter, der er placeret i andre kommuner, kan medregnes i Københavns klimaregnskab, hvis de er ejet igennem HOFOR, men ikke hvis de ejes af ikke-kommunalt ejede virksomheder? 
  3. Hensigtsmæssigheden i at købe grønne certifikater, som Borgerrepræsentationen besluttede den 24.03.2022 og som ikke medregnes i KBH 2025 Klimaplanen, fordi der kan opstå dobbelttælling, og om borgmesteren foretrækker yderligere køb af grønne certifikater i det omfang HOFOR ikke ser sig i stand til at opstille en tilsvarende grøn elproduktion som private aktører? 

 (Stillet af Det Konservative Folkeparti og Alternativet) 

Motivering

Det er en forpligtelse at indfri Københavns klimamål. Køb af grøn strøm og CO2-fangst udgør to afgørende virkemidler. ARC har netop undladt at søge den statslige pulje til CO2-fangst. Det følger heraf, at indgåelsen af en grøn PPA (Power Purchase Agreement) er steget i vigtighed. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top