Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Kultur- og Fritidsudvalgets studietur til Tyskland 2022

Borgerrepræsentationen bedes anmode Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer om at tage på studietur til Tyskland den 14. – 16. september 2022 samt beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen anmoder Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer om at tage på studietur til Tyskland til henholdsvis Frankfurt og Kassel i perioden 14. – 16. september 2022,
  2. at Borgerrepræsentationen beslutter at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning.

(Kultur- og fritidsborgmesteren)

Problemstilling

Der er udarbejdet forslag til studietur den 14.-16. september 2022 med besøg i to tyske byer: Frankfurt og Kassel.

Frankfurt er Tysklands 5. største by og er udover at være finansby, national og international messeby og centralt trafikknudepunkt bl.a. kendt for arkitektur og design og for at gøre en særlig indsats for det kreative erhverv. Med afsæt i, at København er Arkitekturhovedstad i 2023 lægges der op til besøg rundt i byen med netop fokus på arkitektur og design og på, hvilken rolle og strategi Frankfurt har haft i den forbindelse. Frankfurt har desuden brugt kulturen som driver for byudviklingen med etableringen af museums-riveraen med 38 museer knyttet sammen af parker og byrum. Det er planen, at der kan indgå besøg og oplæg om dette i oplægget til studietur.

Byen Kassel er vært for udstillingen af moderne kunst og samtidskunst Documenta hvert 5. år. I 2022 under betegnelsen: ”Documenta fifteen”. Udstillingen strækker sig over godt tre måneder (100 dage), og er international kendt og er mere end en udstilling. Det er en aktiv del af byen og byrummet. Udover at besøge kunstudstillingen lægges der op til at høre mere om, hvilke eventuelle erhvervs- og brandingstrategier, der har understøttet, at Documenta er blevet Kassels adelsmærke og kendt langt ud over byen og landets grænser.

Da der er relativ lang rejsetid, lægges der op til, at udvalget flyver til og fra Frankfurt, hvor udvalget har to overnatninger. Udvalget tager toget frem og tilbage fra Frankfurt til Kassel, og der lejes bus til transport rundt i Frankfurt, herunder til og fra lufthavnen.

Løsning

Programudkast

Den 14. september 2022

Kl. 6.05 Check-in og afrejse Københavns Lufthavn.

Kl. 7.05 Afgang med fly til Frankfurt. Ankomst kl. 8.45.  

Kl. ca. 9.30 Bus (lejet) fra lufthavnen til hotel og indkvartering.

Kl. ca. 10.30 Dagens besøg starter (bus) inkl. frokost.

Besøg/aktiviteter inkl. frokostpause:

Besøg 1 og 2. Tema: Arkitektur med fokus på at se forskelligt i bybilledet samt høre nærmere om strategier og effekter bag arkitektur- og designindsatserne.

Besøg 3. Tema: De kreative erhverv. Frankfurt har etableret én indgang for de kreative erhverv. Besøg og oplæg om baggrund, udviklingen og effekt.  

Kl. 19.00 Middag og retur til hotellet (evt. med bus)

Den 15. september 2022

Kl. 7.45 Busafgang fra hotellet i Frankfurt til togstationen.

Kl. 8.20 Afgang med tog til Kassel. Ankomst Kassel med tog kl. 9.46. Gå-tur eller shuttle-bus 3-5 min. til Documenta.

Kl. 10.00. Rundvisning, oplæg og egen tid på udstillingen.

Kl. 18.00 Middag og afgang til togstationen. Gå-tur eller shuttle-bus 3-5 min. til stationen.

Kl. 21.37 Afgang med tog til Frankfurt. Ankomst kl. 23.00.

Den 16. september 2022

Kl. 8.45 Check-ud på hotellet og besøg i Frankfurt.

Besøg/aktiviteter: Museumssurf Frankfurt – rundtur og oplæg. Frankfurt har skabt gennemgående parker og udeområder mellem de i alt 38 museer, også kaldet Museum Riverbank.

Kl. 11.30 Frokost og kørsel til lufthavnen (bus)

Kl. 14.00 Check-in hjemrejse.

Kl. 15.30 Afgang med fly til København. Ankomst kl. 16.55.

Økonomi

Der anvises kassemæssig dækning for rejseudgifterne på ca. 160.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme, konto 6.42.41, Kommunalbestyrelses (studie- og tjenesterejser). 

 

Udgift

Beløb/kr.

Fly til og fra Frankfurt (alternativt tog med afgang dagen før)

40.000

Leje af bus

35.000

Hotelovernatning

35.000

Forplejning

35.000

Gaver, entre m.v.

10.000

Uforudsete udgifter

5.000

I alt

160.000

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil kultur- og fritidsborgmesteren indstille til Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen anmoder Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer om at tage på studietur til Tyskland den 14.-16. september 2022, samt at Borgerrepræsentationen beslutter at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, der har valgt denne ordning.

Endeligt program for turen udformes med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og sendes til udvalgets medlemmer.

 

Søren Tegen Pedersen /Solvejg Schultz-Jakobsen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udvalget tager på studietur til Tyskland til henholdsvis Frankfurt og Kassel og i dagene den 14. til den 16. september 2022 (onsdag, torsdag og fredag).
  2. at der anvises kassemæssig dækning for i alt 160.000 kr. til studieturen inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2022

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top