Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til 17 selvejende ungdomsboliginstitutioner

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal udpege bestyrelsesmedlemmer til 17 selvejende ungdoms­bolig­institutioner.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at de indstillede bestyrelsesmedlemmer til hver af de i indstillingen nævnte 17 ungdomsboliginstitutioner bliver udpeget,
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen bliver bemyndiget til i valgperioden 2022-2025 at udpege bestyrelsesmedlemmer til 15 vakante poster i de 17 ungdomsboliginstitutioner efter indstilling fra beboere og uddannelsesinstitutionernes ledelse.

(Teknik- og Miljøforvaltningen)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal sikre, at der er udpeget 102 bestyrelsesmedlemmer til de 17 selvejende ungdomsboliginstitutioner, der er opført i København med offentlig støtte, jf. § 4 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991.

I denne sag skal Borgerrepræsentationen udpege 68 bestyrelsesmedlemmer til ungdomsboliginstitutionerne. Borgerrepræsentationen skal derudover bemyndige Teknik- og Miljøforvaltningen til at udpege bestyrelsesmedlemmer til 15 vakante poster. Borgerrepræsentationen udpegede den 3. december 2021 de første 20 bestyrelsesmedlemmer.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen udpeger nedennævnte af uddannelsesinstitutionerne og beboere indstillede personer til bestyrelserne for de 17 ungdomsboliginstitutioner.

Kollegier:

Indstillet af uddannelses­institutionernes ledelse

Indstillet af beboere

Frankrigsgades Kollegiet

 

Anders Holm Rasmussen

Vakant

Benjamin Håkon Olsen

Joakim Gad Spoorendonk

Grønjordskollegiet

 

Rie Snekkerup

Rasmus Christian Dietz

Julie Roesgaard

Martin Kocuba

Hørhuskollegiet

 

Vakant

Vakant

Malthe Scheel Nielsen

Jonas Priess

Kollegiegården

 

Martin Vive Ivø

Hermod Ringgaard

Frederik Lind Mortensen

Marc Møller

Jonas Munch Andersen (suppl.)

Kunstnerkollegiet

 

Jakob Brandtberg Knudsen

Nicolai Bo Andersen

Sinne Charlotte Linnea Rodén

Emil Oskar Olsen

Kvintuskollegiet

 

Anders Holm Rasmussen

Vakant

Thor Rosenlund

Victor Rossing

Lægeforeningens Kollegium

 

Vakant

Vakant

Frederikke Sønderborg

Alfred Turner

Otto Mønsteds Kollegium

 

Martin Vive Ivø

Vakant

Frederik Pregaard

Niels Lauritzen

Rasmus Nielsens Kollegium

 

Signe Vestergaard Riis

Vakant

Patrick Toft Lyak

Mie Disager Kraft

Rigshospitalets Kollegium

 

Palle Jørgensen

Henning Langberg

Emil Ammar

Anna Mathilde Futtrup

Ryesgades Ungdomsboliger

 

Robert Berend Roll

Ramus Mølgaard Mariager

Peter Holm Pedersen

Tobias Schau

Scharlingske Studiegård

 

Vakant

Vakant

Jens Erik Mogensen

Vakant

Sofiegårdens Kollegium

 

José M. G. Merayo

Jette Lauridsen

Noah Reinert Sturis

Asbjørn Munk

Solbakkens Kollegium

 

Ole Bested

Anders Holm Rasmussen

Jakob Forsberg Larsen

Astrid Bundgaard

Camilla Sophie Hansen (suppl.)

Sortedamskollegiet

 

Gyrd Erik Foss

Thorkild Damsgaard Olsen

Emil Tappe Bang-Mortensen

Oscar Alavi

Østerbrogårdens Kollegium

 

Galina Ianchina

Vakant

Mathias Carl Frederik Tvede-Møller

Thor Kragh-Asbæk

Ida Helena Smedegaard Malmqvist (suppl.)

Sif Mathisen (suppl.)

Østervold Kollegium

 

Vakant

Vakant

Alisa Tellefsen

Constance Christiansen

Der mangler stadig at blive indstillet 15 bestyrelsesmedlemmer. Forvaltningen har derfor anmodet administratorerne for de selvejende ungdomsboliginstitutioner om snarest muligt at få uddannelsesinstitutionernes ledelse og beboerne til at indstille de manglende bestyrelsesmedlemmer. Det er dertil forvaltningens erfaring, at der i løbet af en valgperiode ofte er behov for udskiftning af medlemmer i bestyrelserne. Det indstilles derfor, at Borgerrepræsentationen, for de 17 ungdomsboliginstitutioner, bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til i løbet af valgperioden 2021-2025 at modtage og udpege nye bestyrelsesmedlemmer efter indstilling af beboere og uddannelsesinstitutionernes ledelse.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget udpegningen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele udpegningen til kollegiernes administratorer.

 

Søren Wille                                                         / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top