Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

 

Fraværende med afbud

Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), arbejde.

Maria Sofie Petersen (Enhedslisten), sygdom.

 

Dagsorden

Der blev onsdag den 24. august 2022 udsendt 3 sager til behandling uden for dagsorden. Sagerne vedrører ”Fritagelse fra stedfortræderlisten” samt ”Rokering i udvalg”.

Sagerne blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Mødet sluttede kl. 22.16.

Til top