Mødedato: 23.09.2022, kl. 15:00
Mødested: Materiale til 2. behandling af budget 2023

Orientering til BR

Se alle bilag

 

Kære borgerrepræsentanter,

I fremsendes hermed oversigten over indkomne ændringsforslag og hensigtserklæringer til budgetforslag 2023, som er modtaget inden for fristen mandag den 19. september 2022 kl. 12, med henblik på behandling på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 6. oktober 2022 kl. 16.

Det fremsendte materiale består af:

Bilag 1a – Forligspartiernes budgetaftale for 2023

Bilag 1b – Forligspartiernes regneark (Finansiering og udgifter)

Bilag 1c - Klimabudget for forligspartierne for budget 2023

Bilag 1d – Hensigtserklæringer stillet af forligspartierne

Bilag 2a – Socialdemokratiet og SFs regneark

Bilag 2b - Klimabudget for Socialdemokratiet og SF for budget 2023

Bilag 2c – Hensigtserklæringer stillet af Socialdemokratiet og SF

Fristen for underændringsforslag er onsdag den 28. september 2022 kl. 12. Økonomiudvalget er undtaget fra disse frister.

Materialet vil blive opdateret efter fristen for underændringsforslag, herunder med et teknisk bilag til det samlede materiale. Det vil blive udsendt fredag den 30. september 2022. 

 

Til top