Mødedato: 23.09.2022, kl. 15:00
Mødested: Materiale til 2. behandling af budget 2023

Borgerrepræsentationen møde d. 23.09.2022, 15:00