Mødedato: 19.01.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 19.01.2023, 17:30