Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen