Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Borgerrepræsentationen møde d. 07.10.2021, 16:00