Søg
Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Afstemningsprogram til budgetforslag 2022 med tilhørende bilag

Se alle bilag
Af hensyn til overskueligheden er afstemningsprogrammet med tilhørende bilag til punkt 5 (2. behandlingen af budgetforslag 2022) i lighed med tidligere år publiceret som et selvstændigt punkt 6 til dagsordenen til Borgerrepræsentationens møde. 


Til top