Søg
Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022

Se alle bilag

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 den 2. september 2021 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2022 med denne indstilling og indgik i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022. Korrektionerne, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag, øger servicemåltallet med 21,9 mio. kr. i 2022 og øger råderummet med 165,2 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 godkendes, jf. bilag 2 og bilag 3.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 den 2. september 2021 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget 2022 til fagudvalgene, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2022 med denne indstilling og indgik i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022.

Løsning

For at sikre et korrekt budget for 2022 indarbejdes de tekniske ændringer i budgetforslaget for 2022. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen.

De samlede konsekvenser af de korrektioner, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag, øger servicemåltallet med 21,9 mio. kr. i 2022. Samtidigt er der øget finansiering på 165,2 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1.

Tabel 1. Konsekvenser af TÆF og BR beslutninger

(1.000 kr.,2022 p/l)

2022

2023

2024

2025

Ændring i servicemåltal

21.933

1.765

66

3.957

Ændring i finansiering

165.216

34.877

33.235

37.061

Note: I tabellen angiver negative tal reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal øget servicemåltal og finansiering.

Der tages forbehold for behandlingen af sager på Borgerrepræsentationen den 23. september 2021. Ved evt. ændringer som følge af behandlingen udarbejdes rettelsesblad til denne sag.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne Budget 2022 sammen med de øvrige ændringer, der besluttes ved budgetvedtagelsen.

 

Søren Hartmann Hede      / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 godkendes, jf. bilag 2 og bilag 3.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. oktober 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Til top