Søg
Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortræder og fritagelse fra stedfortræderlisten)

Se alle bilag

Indkaldelse af stedfortræder (Simon Strange, Socialdemokratiet)

1) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Simon Strange (Socialdemokratiet), der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med torsdag den 30. september 2021 og indtil videre.

Rette stedfortræder Henrik Appel Esbensen (Socialdemokratiet) indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. oktober 2021 og indtil videre.

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

Borgerrepræsentationens Sekretariat har indhentet den fornødne dokumentation i form af en lægeerklæring.

 

 

Fritagelse fra stedfortræderlisten (Halime Oguz, Socialistisk Folkeparti)

Godkendelse af,

1) at 5. stedfortræder Halime Oguz (Socialistisk Folkeparti) på grund af varetagelse af hvervet som medlem af Folketinget udtræder af stedfortræderlisten for Borgerrepræsentationen med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. oktober 2021., jf. lov om kommunale valg § 103.

Rette stedfortræder Kasper Nordborg Kiær (Socialistisk Folkeparti) er nu 5. stedfortræder, jf. lov om kommunale valg § 91.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. oktober 2021

 

Indkaldelse af stedfortræder for Simon Strange (Socialdemokratiet)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Fritagelse fra stedfortræderlisten (Halime Oguz, Socialistisk Folkeparti)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

 

Fraværende med afbud:

 

Henrik Appel Esbensen (A), arbejde.

Maria Frej (F), arbejde.

Mette Annelie Rasmussen (B), arbejde.

Simon Simonsen (A), sygdom.

Tommy Petersen (B), sygdom.

Anna Hede (O), sygdom.

 

Allan Mylius Thomsen (Ø) ankom kl. 16.15 under behandling af dagsordenspunkt 1. ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Rune Dybvad (A) ankom kl. 16.56 under behandling af dagsordenspunkt 2-5.

 

 

Stedfortrædere:

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Maria Negrijn Tranberg (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Simon Simonsen (Socialdemokratiet).

 

Der forelå anmodning fra Radikale Venstre om, at Lartey Lawson (Radikale Venstre) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Tommy Petersen (Radikale Venstre).

 

Der forelå anmodning fra Dansk Folkeparti om, at Henrik Svendsen (Dansk Folkeparti) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Anna Hede (Dansk Folkeparti).

 

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Grethe Shibli (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunernes styrelse (2. behandling af budget) blev indkaldt som stedfortræder for Henrik Appel Esbensen (Socialdemokratiet).

 

Der forelå anmodning fra Socialistisk Folkeparti om, at Kasper Nordborg Kiær (Socialistisk Folkeparti) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunernes styrelse (2. behandling af budget) blev indkaldt som stedfortræder for Maria Frej (Socialistisk Folkeparti).

 

 

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortrædere.

 

 

Dagsordenen:

Der blev onsdag den 6. oktober 2021 udsendt 1 sag til behandling uden for dagsorden vedrørende rokering i udvalg.

 

Sagen uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter den udsendtes dagsordenspunkt 1, ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Følgende sager blev behandlet under ét, da de alle vedrører 2. behandling af budgetforslag for 2022:

 

Punkt 2. Kirkeligning 2022 (2021-0270343).

Punkt 3. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022 (2021-0270355).

Punkt 4. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 (2021-0264701).

Punkt 5. Andenbehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 (2021-0248270).

 

 

Et forslag fra Det Konservative Folkeparti om at afvise dagsordenspunkt 7 (Overholdelse af arbejdsklausuler i indkøbsordning) på grund af manglende oplysninger blev forkastet med 28 stemmer imod 23. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte:  B, V, Å, C, O, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger), Kåre Traberg Smidt (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

Imod stemte:  A, Ø, F og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

 

Et forslag fra Det Konservative Folkeparti om at dagsordenspunkt 7 (Overholdelse af arbejdsklausuler i indkøbsordning) skulle behandles for åbne døre blev forkastet med 19 stemmer imod 28. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte:  B, V, C, O, 2 medlemmer af Ø (Charlotte Lund, Karina Vestergård Madsen), Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger), Kåre Traberg Smidt (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

Imod stemte:  A, F, 5 medlemmer af Ø (Ali Hansen, Allan Mylius Thomsen, Jens Kjær Christensen, Knud Holt Nielsen, Ninna Hedeager Olsen), Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger), Kåre Traberg Smidt (Løsgænger).

 

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.

 

Mødet sluttede kl. 18.37.

Til top