Mødedato: 06.10.2022, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 06.10.2022, 16:00