Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om nedlæggelse af parkeringspladser

Se alle bilag

Forespørgsel 

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvorfor det tog fire måneder for Teknik- og Miljøforvaltningen at lave en simpel opgørelse over antallet af nedlagte parkeringspladser i Budget 2023?
  2. Om teknik- og miljøborgmesteren på baggrund af hendes forvaltnings opgørelse kan bekræfte, at der efter etablering af erstatningsparkeringspladser nedlægges i alt 1.228 parkeringspladser som følge af aftalen om Budget 2023?
  3. Hvad det i gennemsnit koster at etablere en erstatningsparkeringsplads i hhv. anlæg og i terræn i Københavns Kommune?
  4. Om teknik- og miljøborgmesteren vurderer, at der kan findes plads til etablering af de første 100 erstatningspladser i de bydele, hvor der nedlægges parkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter, og om teknik- og miljøborgmesteren vurderer, at det er realistisk, at parkeringspladserne kan etableres indenfor den økonomiske ramme, der er afsat hertil i Budget 2023?
  5. Hvor mange penge teknik- og miljøborgmesteren vurderer, det er nødvendigt at afsætte til finansiering af de resterende 638 erstatningsparkeringspladser, der er henvist til forhandlingerne om Budget 2024?
  6. Om teknik- og miljøborgmesteren vil prioritere, at der findes finansiering til de resterende 638 erstatningspladser i Budget 2024?

(Stillet af Socialdemokratiet)

Motivering

Mette Reissmann spurgte den 3. oktober Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor mange parkeringspladser, der blev nedlagt med Budget 2023. Efter fire måneder inkl. et opfølgende spørgsmål fra Marcus Vesterager kunne Teknik- og Miljøforvaltningen endelig levere vedlagte notat, hvoraf det fremgår, at der med Budget 2023 nedlægges 1.458 bilparkeringspladser, og at der oprettes 230 erstatningsparkeringspladser. Det betyder, at der i alt nedlægges 1.228 parkeringspladser. Det er næsten tre gange så mange parkeringspladser, som der er nedlagt med de forrige fem års budgetter (Budget 2018 – Budget 2022), hvor der tilsammen er nedlagt 428 parkeringspladser.

På trods af dette har den konservative børne- og ungdomsborgmester flere gange kommunikeret, at der med budgetaftalen ikke ville blive færre parkeringspladser i København. Aftalen ”går i nul”, som han sagde til det daværende TV2 Lorry tilbage i september efter der blev indgået aftale om Budget 2023. Dette står i skærende kontrast til de tal, som Teknik- og Miljøforvaltningen nu oplyser, og på den baggrund bedes teknik- og miljøborgmesteren redegøre for, hvor mange parkeringspladser budgetforligspartierne faktisk nedlægger med aftalen om Budget 2023.

I Budget 2023 er der afsat 29,9 mio. kr. til kortlægning og anlæg af erstatningsparkeringspladser for 100 af de 738 parkeringspladser, der nedlæggelse ifm. etablering af sorteringspunkter – et initiativ, der blev igangsat med Budget 2023. Det er dog uvist, om der kan findes plads til disse erstatningsparkeringspladser i de berørte bydele, og om de kan etableres inden for den afsatte økonomi.

Finansieringen af de resterende 638 erstatningsparkeringspladser blev i Budget 2023 henvist til forhandlingerne om Budget 2024. Hvis man følger den beregning, der er lagt til grund for budgetnotatet vedr. de førnævnte 100 erstatningsparkeringspladser, betyder det, at der skal findes yderligere ca. 190,8 mio. kr.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Forespørgslen blev besvaret.

Til top