Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om pilotprojekt med natursvømning for skoleklasser

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås, 

 1. at Borgerrepræsentationen pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen, med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen og andre relevante forvaltninger, at gå i dialog med Dansk Svømmeunion, og på den baggrund udarbejde et budgetnotat på et pilotprojekt med natursvømning for skoleklasser (udskoling) med henblik på at dette indgår i forhandlingerne om Budget 2023.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti)

Motivering

Ifølge Dansk Svømmeunion opholder danske børn sig mindre i naturen end tidligere generationer. I dag kommer kun 29 % af børnene ud i naturen hver dag i løbet af sommerhalvåret. Da deres forældre var børn, var det tal 36 % , og for bedsteforældrene var det 55 %. 

De fleste børn har prøvet at bade ved stranden, men ikke alle børn har prøvet at svømme i naturen på en dag, hvor solen ikke skinner. Det skærper sanserne, idet øjnene skal vænne sig til at se gennem det mørke vand, og vejrtrækningen skal tilpasses det kolde element. Hold med natursvømning kan således gøre børn mere fortrolige med naturen og lære dem om sikkerhed, og hvordan de skal begå sig og reagere i koldt og mørkt vand. 

Udover en indføring i almen naturdannelse og naturforståelse vil hold med natursvømning skabe fællesskab, tillid og sammenhold for klasserne. 

Dansk Svømmeunion bidrager gerne med:

 • Definerede svømmeruter og beskrivelser af disse
 • Vejledning og checkliste til læreren/underviseren forud for turen
 • Informationsark til eleverne forud for turen
 • En guide, der mødes med klassen på svømmestedet og guider dem igennem svømmeturen
 • Øvelser og viden om natur, krop og sikkerhed
 • Social afrunding på turen
 • Online evaluering af svømmeoplevelsen
 • Opfølgende relevant viden, der kan arbejdes videre med i klasselokalet

Københavns Kommune skal bidrage med:

 • Booking og logistik mellem Dansk Svømmeunion og skoler
 • Klassesæt med våddragter, badehætter og andet nødvendigt udstyr
 • Forsikring
 • Orientering af forældre 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Socialdemokratiet og SF fremsatte forslag om udvalgshenvisning til Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Forslag om udvalgshenvisning til Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt med 47 stemmer imod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, C, F, V, Å, I, D og O

Imod stemte: B

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning, som bliver tilsluttet af Det Konservative Folkeparti:

”Københavns Kommunes Maritime Ungdomshus har siden 2016 høstet erfaringer med forsøg med undervisning i svømning i åbent vand. De udviklede kompetencer vil også i sensommeren 2022 blive udnyttet og fornyet. Det er fortsat ikke en varig driftsbevilling men en særbevilling til denne indsats under Det Maritime Ungdomshus. Enhedslisten ønsker, at der sammen med forslaget om at lade Svømmeunionen stå for driftsopgaven udarbejdes et budgetforslag om en varig bevilling til at sikre et tilbud om svømmeundervisning i åbent vand, tilknyttet Det Maritime Ungdomshus, men gerne med en opadgående skalering af driften baseret på en ambition om flere sikre svømmezoner og adgang til klassesæt med udstyr ved Svanemøllen, ud for Skolen i Sydhavnen og andre steder.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som bliver tilsluttet af Det Konservative Folkeparti:

”Venstre bakker fuldt ud op om forslaget, der også kan bidrage til at afhjælpe de store udfordringer med mangel på svømmekapacitet i byen.”
Til top