Mødedato: 26.09.2022, kl. 16:00
Mødested: Jobcenter København Lærkevej

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 26.09.2022, 16:00