Mødedato: 23.05.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 23.05.2022, 16:00