Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: Anvendelse af Amager Vest Lokaludvalgs borgerpanel til trafikundersøgelse

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og godkender trafikarbejdsgruppens anmodning om anvendelse af Lokaludvalgets Borgerpanel.

Problemstilling

Trafikarbejdsgruppen (Mark Gray, Uffe Meulengracht, Hanne Schmidt, Arne Bjørn Nielsen samt 7 medlemmer fra Amager Øst Lokaludvalg) anmoder Amager Vest Lokaludvalg om at anvende lokaludvalgets borgerpanel, til at afdække samt at skabe overblik over trafikale problemstillinger i Amager Øst og Vest. Det overordnede formål med at gennemføre denne undersøgelse er at understøtte arbejdet for etableringen af en trafikplan for Amager.

Samme anmodning om anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs borgerpanel vil blive indstillet til Amager Øst Lokaludvalgs arbejdsgruppe.

Borgernes tilkendegivelser vil blive anvendt til udarbejdelse af en trafikbeskrivelse, der skal danne grundlag for et budgetnotat til Teknik- og Miljøudvalget. Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække problemstillinger til brug i det videre arbejde med at få etableret en trafikplan for Amager.

Borgerpanelsundersøgelsen forventes at blive udsendt i løbet af oktober via både Amager Øst og Vests borgerpaneler, samt eventuelt gennem andre relevante kanaler.

Spørgsmålene til borgerpanelerne vedr. bl.a. følgende:

Mobilitet på tværs af Amager

Tryghed generelt og specifikt i forhold til tung trafik

Farlige situationer

Parkering

Dækning med offentlig transport

Trafikfortætning

Løsning

At lokaludvalget drøfter trafikarbejdsgruppens anmodningen og godkender anvendelsen af Lokaludvalgets Borgerpanel til trafikundersøgelsen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, med den tilføjelse, at de endelige spørgsmål skal godkendes i lokaludvalget. 
Til top