Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: genbehandling af borgerhenvendelse vedr. krydsning af Ørestad Boulevard

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender for til henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget  vedr. ønske om sikker overgang over Ørestad Boulevard v. Byparken på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv.

Problemstilling

På lokaludvalgets junimøde 2023 drøftede udvalget en borgerhenvendelse vedr. bekymring for trafiksikkerheden for de bløde trafikanter over Ørestad Boulevard til Byparken.

Lokaludvalget besluttede at lade arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv genbehandle henvendelsen på augustmødet.

Arbejdsgruppen instilling

Borgeren oplever, at bilerne øger farten når de når til fodgængerfeltet på trods af, at der står mange børn og venter på at komme over. "Da jeg gik over i dag, stod der 7 drenge på 11 år og ventede pænt på at gå over fodgængerfeltet, men da der kom en bil kørende mod dem, ville de sikre sig at bilen stopper (som den skal). I stedet for at stoppe, velvidende at der står 7 unge drenge og venter på at komme over, så gasser bilen op og kører direkte over i stedet for at stoppe, drengene bliver enormt utrygge.

Dette fodgængerfelt bliver dagligt benytte af rigtig mange mennesker og herunder rigtig mange børn, da fodgængerfeltet fører over til Byparken og fra Byparken over mod Ørestad skole og Ørestad Gymnasium, som bruger parken.

Forespørgsel af interessenter

Sekretariatet har forespurgt Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og Grundejerforeningssekretariatet for deres erfaringer med problemstillingen. Alle 3 parter genkender problematikken.

Teknik- og Miljøforvaltningen er også bekendt med problemet, men peger på, at problemet skal løftes politisk, så der kan prioriteres midler til at løse det.

Arbejdsgruppens indstilling

Arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv har behandlet sagen igen og indstiller, at lokaludvalget retter henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. ønske om sikker overgang over Ørestad Boulevard v. Byparken.

Løsning

At lokaludvalget retter henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget  vedr. ønske om sikker overgang over Ørestad Boulevard v. Byparken på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top