Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: henvendelse vedr. ekstra busstop på Ørestad Boulevard

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget sender et støttebrev, der bakker op om Grundejerforeningen Arenakvarterets ønske om et ekstra busstop på Ørestad Boulevard, ud for Royal Arena ved Kanalpladsen. 

Problemstilling

Grundejerforeningen Arenakvarter har rettet henvendelse til lokaludvalget med en opfordring til, at lokaludvalget i bydelsplanen og i budgetindspil arbejder for et busstop på Ørestads BLVD ud for Royal Arena.

Baggrunden for henvendelsen er:
- Borgerhenvendelser til grundejerforeningen om dette ønske.
- Den vedblivende befolkningstilvækst i Ørestad.
- At kvarterets nye skole på Hannemanns Allé på daglig basis vil øge til- og frastrømningen af mennesker i området.
- Kommunens intention om anvendelse af skolens faciliteter, udenfor gængs skoletid.
- At man i sin tid planlagde en ekstra metrostation udfor Arenakvarteret. 

På nuværende tidspunkt eksisterer der et stræk på 1,1 km mellem Ørestad og Vestamager metrostationer uden dækning af offentlige transportmidler, på trods af at flere busser kører på denne strækning. Grundejerforeningen foreslår, at stoppet ville kunne indlægges på bus 32’s rute, ved Kanalpladsen, midt mellem Ørestad og Vestamager metrostationer. Infrastrukturen er ifølge Grundejerforeningen på plads.

Forslaget til et busstop blev indstillet af Økonomiudvalget ved sidste budgetforhandling, men fik ikke tildelt midler.

Arbejdsgruppens indstilling

Arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv indstiller, at lokaludvalget sender et støttebrev til brug for grundejerforeningens eget arbejde for etablering af et ekstra busstop på Kanalpladsen.

Løsning

At lokaludvalget sender et støttebrev, der bakker op om Grundejerforeningen Arenakvarterets ønske om et ekstra busstop på Ørestad Boulevard, ud for Royal Arena ved Kanalpladsen. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top